Gå til sideinnhold
LSB Diverse (33 of 47)

Samfunnsansvar

Vi har vært samfunnsbygger siden 1852 og vil fortsette med å bidra til en bærekraftig utvikling i vårt lokalmiljø.

Som en lokal sparebank er vi opptatt av bærekraft, vekst og utvikling i vårt lokalmiljø.

Kundene våre

Vi skal legge til rette for bærekraftig vekst gjennom våre finansielle tjenester. Vi skal gi god og ansvarlig rådgivning, tjenestene våre skal være gode og vi skal ha klare krav og ønsker til hvilke kunder og prosjekter vi finansierer.

Vi arbeider hele tiden for at livet til våre kunder skal bli enda bedre.

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkårene og utvikle seg bærekraftig. Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø.

Vi skal bidra til å skape en bedre verden gjennom hvilke prosjekter og kunder vi finansierer, og hvordan vi opptrer overfor kunder, samfunn og miljø.

Globalt ansvar

Som del av verdenssamfunnet er det viktig for oss å ta ansvar for globale utfordringer. For Lillesands Sparebank vil det si at vi må ha et globalt perspektiv på de enkelte investeringene vi gjør og de vi gjør tilgjengelige for kunder våre

Forretningskultur og arbeidsmiljø

Lillesands Sparebank ønsker å være et forbilde for hvordan vi mener næringslivet kan bidra til lokalsamfunnet. For å bygge opp om en sterk kultur, godt arbeidsmiljø og bærekraftig forretningsdrift stiller vi strenge krav til våre interne prosesser.

Gi oss tilbakemelding