Gå til sideinnhold
62a06bfb-fdf3-48ae-bfa9-8530526ac91a

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Sammen forebygger vi hvitvasking 

Arbeidet med å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering er en del av samfunnets samlede innsats mot økonomisk kriminalitet og terror. Lillesands Sparebank tar dette samfunnsansvaret på alvor og har derfor utarbeidet rutiner og systemer for å forhindre at vår bank benyttes til hvitvasking eller finansiering av terror.   

Vi er forpliktet til å etterleve gjeldende lovverk og forskrifter. Derfor må vi som din bank, og du som vår kunde bli kjent med hverandre. Vi må vite hvorfor du ønsker å bli kunde hos oss og hvordan du vil bruke våre produkter og tjenester. Vi må også vite hvor pengene som inngår i ditt kundeforhold har sin opprinnelse, og om du skal overføre eller motta penger fra utlandet eller om du skal håndtere kontanter i ditt kundeforhold. Alle disse opplysningene er nyttige i arbeidet for å forhindre at Lillesands Sparebank benyttes til hvitvasking og terrorfinansiering.  

Vi vet at de aller fleste av våre kunder er ærlige og lovlydige. Vi må imidlertid spørre de samme spørsmål til alle våre kunder for å kunne avdekke kunder eller transaksjoner som kan være relatert til hvitvasking eller finansiering av terror.  

Du kan finne mer informasjon om dette på www.hvitvasking.no

Vi håper du vil bidra i dette viktige arbeidet – sammen forebygger vi hvitvasking! 

Gi oss tilbakemelding