Gå til sideinnhold
Stillingsutlysning regnskap SOME (1)

Vi er Lillesands Sparebank

Det er kundene som eier oss og overskuddet går tilbake til lokalmiljøet i form av årlige tilskudd og gaver.

Vi er en sterk og lønnsom lokalbank som er tilstede og kjenner våre kunder.

I mer enn 170 år har vi vært sentral i byens utvikling og verdiskapning. Banken og byen har utviklet seg sammen. Vi har vært synlig i bybildet, både fysisk i form av bankbygget, men også gjennom vår forvaltning av privatpersoners og næringslivets verdier. Det er litt av en tillit å få og ta vare på, tenker vi.

Vårt mål er å være en sterk, selvstendig bank med korte beslutningslinjer – også når vi feirer 200 årsjubileet.

På samme vis som vi kollegaer her i banken heier frem hverandre, heier vi også på lokalsamfunnet. Fordi vi vet at vi trenger hverandre, og at vi sammen får til så mye mer.

Vi eies av våre kunder og gir tilbake til lokalmiljøet. Årlige tilskudd og gaver til lokale lag og foreninger, muliggjort av bankens overskudd, har vært med på å gi byen vår et rikt og variert kulturliv.

Vår visjon er at vi skal være det naturlige valget for flere.

På samme måte som Lillesand har vokst, har også banken vokst. Med våre kontorer i Grimstad og Høvåg ønsker vi å åpne døren for flere kunder.

Vi er stolte av å bidra til å skifte ut slitte fotballdrakter og korpsuniformer. Det gleder oss å gi frivillige en ekstra klapp på skulderen som takk for innsatsen. Vi lar heller ikke sjansen gå fra oss til å bidra på dugnad selv, og stiller mer enn gjerne opp når det er liv og røre i lokalsamfunnet. Dette gjør hjertet av Sørlandet til en god plass å leve, jobbe og drive.

Selv om livet tar deg ut av kommunegrensa for jobb, studier eller for å stifte familie, kan vi i Lillesands Sparebank fortsatt levere det du trenger.

LSB Diverse (33 of 47)

Vi er stolt av vår historie!

Les mer

Våre samarbeidspartnere

  • DSS-bankene
  • Frende Forsikring
  • Norne Securities
  • Brage Finans
  • Verd Boligkreditt
  • EnterCard
  • Vipps
  • Exbo Eiendomsmegling

Gjennom DSS-bankene har vi et nært samarbeid med syv andre frittstående sparebanker.

Gi oss tilbakemelding