Gå til sideinnhold

Vår rolle i lokalsamfunnet

Vi skal være en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre livet i lokalsamfunnet enda litt bedre.

Derfor er vi opptatt av å være engasjerte i det som skjer i Lillesand og omegn og gi økonomisk støtte til prosjekter med samfunnsnyttig verdi.

0W2A2128-2

Globalt ansvar

Som del av verdenssamfunnet er det viktig for oss å ta ansvar for globale utfordringer. For Lillesands Sparebank vil det si at vi må ha et globalt perspektiv på de enkelte investeringene vi gjør og de vi gjør tilgjengelige for kunder våre

Forretningskultur

Lillesands Sparebank ønsker å være et forbilde for hvordan vi mener næringslivet kan bidra til lokalsamfunnet. For å bygge opp om en sterk kultur, godt arbeidsmiljø og bærekraftig forretningsdrift stiller vi strenge krav til våre interne prosesser.

Miljøfyrtårn

En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

Som sertifisert Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Gi oss tilbakemelding