Gå til sideinnhold

Spar pengene dine i fond og aksjer

Du trenger ikke å være en ekspert for å spare i fond, og sparer du riktig, kan små beløper bli store over tid.  

LSB Diverse (32 of 47)

Hvilken sparing passer for deg?

Vår sparerobot hjelper deg med å finne passende risikonivå, relevante fond og å etablere spareavtale.

Prøv vår sparerobot! Den hjelper deg i gang!

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker.

Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp.

Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Våre fondspakker:

Forsiktig sparing

Du forventer:

✔ Moderate svingninger

✔ Lav risiko for tap

✔ Stabil og langsom utvikling

Balansert sparing

Du forventer:

✔ Bedre avkastning enn ved Forsiktig

✔ Begrenset risiko for tap

✔ Moderat verdiutvikling

Offensiv sparing

Du forventer:

✔ Høy avkastning over tid

✔ Høyere risiko for tap

✔ Verdiutviklingen vil svinge

Spørsmål og svar

Hva er en aksje?

Aksje: En eierandel av et selskap. Eier du 1% av aksjene i et selskap, har du rett på 1% av alt selskapet tjener og eier.

Hva er obligasjon?

Obligasjon: en andel av et selskaps gjeld. For eksempel låner ikke Equinor bare penger i banken, men også direkte fra investorer som deg. Eier du litt av en obligasjon, skylder selskaper deg penger og betaler renter som et vanlig banklån.

Kilde: Norne Securities

Hva er fond?

Det finnes flere typer fond: aksjefond, rentefond, eller en kombinasjon av disse. I motsetning til å eie en enkeltaksje består et fond av mange forskjellige aksjer og eller rentepapirer/obligasjoner, noe som gjør at risiko blir fordelt, og dermed lavere. Fondene har strengere regler, for å beskytte deg som investor.

Kilde: Norne Securities

Hva er aksjefond?

Et verdipapirfond der minimum 80% av kapitalen investeres i aksjemarkedet. Aksjefond kan være for hele verden, men også geografisk fokusert (eks Norge), eller til en bransje (eks teknologi) eller et tema (eks miljø).

Kilde: Norne Securities

Hva er kombinasjonsfond?

En blanding av rentefond og aksjefond.

Kilde: Norne Securities

Risiko

For å oppnå en høyere avkasting enn vanlig bankinnskudd må en ta risiko. Ved å ta høyere risiko, risikerer en å tape penger. Høyere risiko, og mulig høyere avkasting, kan du som kunde oppnå gjennom å investere i fond, være seg aksjefond, rentefond eller en kombinasjon av disse. Det fins flere type risiko, men hovedelementet er risikoen for at verdiene svinger på en slik måte at når du trenger pengene fra investeringen, så er verdiene lavere enn hva du kjøpte for.

Risikoen ved investering i fond er redusert ved at fonds investeringer er spredt på mange ulike enkeltpapir. Et fond kan investere i spesifikke sektorer (sektor risiko), eller i spesifikke geografiske regioner (geografisk risiko), som vil ha større risiko enn et globalt fond.

Kilde: Norne Securities

Vi gjør det enkelt for deg å spare selv

Fondsportalen er lett tilgjengelig i mobil- og nettbanken. Der kan du enkelt handle fond, lage spareavtaler eller opprette aksjesparekonto og individuell pensjonssparing.

Vinn 10 000 kroner i fondsandeler.

Start spareavtale i dag og vinn 10 000 kroner i fondsandeler. Det trekkes en ny vinner hvert kvartal.

LSB Diverse (17 of 47)

Vi hjelper deg gjerne

Ønsker du mer informasjon om fondssparing, hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og din situasjon. 

Design uten navn

Jeg ønsker å spare i fond til barnet mitt

Les mer

Få en full oversikt i Norne Appen

I Norne App kan du kjøpe og selge fond og aksjer. Du får full oversikt over dine investeringer, spareavtaler og mer.

Design uten navn

Sparekalkulator

Norne Securities

Lillesands Sparebank er tilknyttet agent for Norne Securities. All aksje- og fondshandel foregår gjennom Norne.

17

Snakk med oss!

Ønsker du å snakke med en rådgiver? Vi hjelper deg gjerne!

Gi oss tilbakemelding