Gå til sideinnhold

Aksjesparekonto ASK

Aksjesparekonto ASK er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt.

Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdiene holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt.

Slik oppretter du aksjesparekonto

  1. Logg inn i nettbanken
  2. Trykk på headingen fondshandel
  3. Du blir der veiledet gjennom prosessen

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Det betyr at du kan handle fond uten at det utløser skatt. Dette er svært gunstig for alle som har opparbeidet seg god avkastning på sine fond over tid. Når du har satt fondene inn på aksjesparekonto skatter du først når du tar gevinst ut fra kontoen, og du har større frihet til å velge de fondene som til enhver tid passer deg best. Har du tapt penger på fondsplasseringene dine får du ikke fradrag før du avslutter aksjesparekontoen.

Utfyllende informasjon om ordningen med aksjesparekonto finner du på Skatteetatens nettsider

Gi oss tilbakemelding