Gå til sideinnhold

Handle fond uten at det utløser skatt

Aksjesparekonto ASK er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt.

0W2A2211-2

Slik oppretter du aksjesparekonto

  1. Logg inn i nettbanken
  2. Trykk på headingen fondshandel
  3. Du blir der veiledet gjennom prosessen
  • Svært gunstig for alle som har opparbeidet seg god avkastning på sine fond over tid.
  • Når du har satt fondene inn på aksjesparekonto skatter du først når du tar gevinst ut fra kontoen, og du har større frihet til å velge de fondene som til enhver tid passer deg best.
  • Har du tapt penger på fondsplasseringene dine får du ikke fradrag før du avslutter aksjesparekontoen.
  • Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp).
  • Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt.
  • Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdiene holdes inne på kontoen.

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Utfyllende informasjon om ordningen med aksjesparekonto finner du på Skatteetatens nettsider

17

Snakk med oss!

Ønsker du å snakke med en rådgiver? Vi hjelper deg gjerne!

Gi oss tilbakemelding