Gå til sideinnhold

Vi ønsker å være en pådriver for en lokal bærekraftig utvikling

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkårene og utvikle seg bærekraftig.

Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø.

LSB Diverse (37 of 47)

En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere.

Både banken og lokalsamfunnet står ovenfor betydelig omstilling for å nå målene om at Norge skal legge til rette for 55 % utslippskutt frem mot 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Samtidig kan fysiske klimaendringer ha betydelige negative konsekvenser.

For å imøtekomme dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense samtidig som vi håndterer de negative konsekvensene klimaendringene medfører.

7

«Vi skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø»

Anne-Grethe Knudsen,
Adm. banksjef

Bærekraftstrategi

Vi jobber for et levende og bærekraftig lokalsamfunn og bærekraft skal være det naturlige valget i Lillesands Sparebank.

Design uten navn (3)

Slik jobber vi med FNs bærekrafts mål

Banken er Miljøfyrtårn-sertifisert og fokuserer spesielt på FNs klimamål 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon) og 13 (Stoppe klimaendringene).

3

TCFD-rapport

Vi ser utfordringene som ligger i et endret klima og ønsker å jobbe for reduserte klimaendringer og økt klimatilpasning. TCFD-rapporten redegjør for bankens arbeid med klimarelaterte muligheter og trusler.

Design uten navn (9)

Innspill til vårt bærekraftarbeid

Max. file size: 50 MB.
Her kan du laste opp relevante bilder
Samtykke til bildedeling*
Du bestemmer selv om du vil la oss publisere bildene
Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Gi oss tilbakemelding