Gå til sideinnhold
Design uten navn

Åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er svært viktig for oss. Både gjennom vår rolle som tilbyder av bank- og finanstjenester, våre innkjøp av varer og tjenester og ikke minst som arbeidsgiver.Med grunnleggende menneskerettigheter menes rettigheter alle mennesker har, uavhengig av nasjonalitet, alder, kjønn, legning, livssyn eller bosted.

Aktsomhetsvurderinger
Lillesands Sparebank omfattes av Åpenhetsloven som stiller krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og redegjørelse av disse. Aktsomhetsvurderinger handler om å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere vår håndtering av eventuell negativ innvirkning på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i vår virksomhet og hos våre leverandører.

Retningslinjer
Internt i banken har vi etiske retningslinjer skal sørge for at vår drift er ærlig, tillitsvekkende og redelig, samt at atferden er i henhold til gjeldende lover, forskrifter, interne retningslinjer, bransjenormer og de normer som ellers gjelder i samfunnet.

Strategi
Det er nedfelt i vår strategi for bærekraft og samfunnsansvar at vi skal utføre særskilte aktsomhetsvurderinger for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hensyntas. Det skal foretas aktsomhetsvurderinger årlig og vi skal ha en plan for løpende oppfølging av nye leverandører og forretningsforbindelser for å aktivt kunne sikre at vi har en ansvarlig verdikjede.

Vår risikovurdering
Risikoen for negativ påvirkning knyttet til brudd på menneskerettighetene, anstendige arbeidsforhold og rammeverk for klima og miljø er vurdert som lav internt i banken. Når det gjelder våre leverandører og forretningsforbindelser anses også den totale risikoen som lav, men vi arbeider likevel kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for denne oppfølgingen. Du kan lese mer om dette i vår årsmelding.

Spørsmål om åpenhet

Har du spørsmål om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan du be om innsyn.

Gi oss tilbakemelding