Gå til sideinnhold

Pensjonssparing

Den nye pensjonsreformen gir de aller fleste et økt behov for egen sparing til pensjon.

De nye opptjeningsreglene gjelder for alle født i 1963 eller senere. (gradering for de født 1953-1962).

Yngre årskull må arbeide lenger for å opptjene pensjonsrettene sine i Folketrygden.

Før var det de 20 beste av i alt 40 års opptjening som er lagt til grunn ved utrekning av folketrygd. Nå vil all yrkesaktivitet, fra det året du er 13 år, telle med.

Pensjonen inneholder:

 • Folketrygden
 • Tjnestepensjon gjennom arbeidsgiver
 • Privat oppsparte midler.

Jo tidlegere du starter pensjonssparing, jo lavere beløp trenger du å sette av hver måned. Husk at det er bedre å spare et lavt beløp, enn å ikke spare i det hele tatt.

IPS-kalkulator

år
kr
kr
år
Forventet saldo ved år
Skattefordel i år
9 999
Tatt utgangspunkt i 50% aksjer og 50% obligasjoner, etter Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognose, hensyntatt forvaltningshonorar. Med høyere aksjeandel vil forventet avkastning være høyere. Tallene er ikke inflasjonsjustert, altså ikke målt i dagens kjøpekraft.
Niklas-273x320

Ta kontakt med oss for å få kartlagt dine behov og aktuelle løsninger

6 fordeler med individuell pensjonssparing

 1. Spar opptil 40.000 kroner i året
 2. Opptil 8.800 kroner i årlig skattefradrag (p.t. 22 % av årets sparebeløp)
 3. Ingen formuesskatt på oppspart beløp og ingen skatt på avkastning i spareperioden
 4. Uttak beskattes som alminnelig inntekt (i år 22%)
 5. Sparebeløpet kan justeres underveis
 6. Du velger selv spareprofil og fordeling mellom renter og aksjer

Viktig å tenke på

 • Sparepengene kan tidligst tas ut når du er 62 år
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
 • Du kan spare i IPS fra du er minst 18 år til høyest 75 år
 • Aksjefond mister skjermingsfradraget
 • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler

Gi oss tilbakemelding