Gå til sideinnhold

Hvordan kan jeg spare til pensjon?

Design uten navn (1)

Dersom du ønsker å ha mer å rutte med som pensjonist enn det du kan regne med å få fra folketrygden og pensjonsordningen via arbeidsgiver, er det lurt å spare i tillegg.

Det er naturlig å starte pensjonssparingen i 30 årene eller tidlig i 40 årene. Det er først da de fleste har opparbeidet seg det nødvendige økonomiske handlingsrommet som gjør at en kan sette av penger til månedlig pensjonssparing.

Design uten navn (2)

Kom i gang tidlig!

Mange venter nok lenger enn de bør, og starter sparingen senere enn de kunne gjort.

Det finnes ikke et fasitsvar på når du bør begynne å spare til egen pensjon, eller hvor mye du bør spare hver måned. Vi har alle ulike forutsetninger for å starte sparing. Alle må likevel ta ansvar for egen økonomi, uavhengig hvilken situasjon en er i.

Design uten navn (3)

Du er din egen økonomisjef og bør fra tidlig i voksen alder ha et bevisst forhold til planlegging av din langsiktige økonomi -
også pensjonisttilværelsen.

Slik kommer du i gang:

Start med å skaffe deg oversikt over hvilken inntekt du kan regne med fra folketrygden og pensjonsordningen fra arbeidsgiver og legg en plan for din egen økonomi.

Så fort du har en plan - vil du få et mer bevisst og disiplinert forhold til din egen økonomiske planlegging.

Spar til pensjon i aksjefond

Sparing til din egen alderdom er den mest langsiktige sparingen du gjør.

IPS - Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

I denne ordningen kan du spare inntil 15 000 kroner i året og få fradrag i ligningen på det innbetalte beløpet.

Skatten betales først når du tar pengene ut igjen ved pensjonsalder, og da til samme sats som fradraget.

Innestående midler i ordningen er unntatt formueskatt og det er ikke satt noe tak for samlet sparing i ordningen.

Opprett en spareavtale!

Det er lett å falle for fristelsen, å bruke opp det som står igjen på kontoen når alle regninger er betalt. Likevel er det smart å opprette en fast spareavtale. Med en spareavtale blir du trukket et fast sparebeløp hver måned. Sett trekkdatoen til dagen etter lønningsutbetaling, og du er i gang med sparingen nesten uten at du merker det. Du velger selv hvilke beløp du ønsker å spare hver måned.

Kilde: Verdipapirfondenes forening (vff.no)

Gi oss tilbakemelding