Gå til sideinnhold
LSB Diverse (17 of 47)

IPS: Individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing (IPS) er en form for pensjonssparing som gir flere fordeler.

Du slipper å skatte for pengene før de tas ut som pensjon, og slik får du avkastning på penger som ellers skulle vært innbetalt i skatt.

Med IPS slipper du formueskatt på det oppsparte beløpet, og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden.

Pengene kan du begynne å ta ut når du fyller 62 år, som annen pensjon. Du betaler p.t. 22% skatt ved utbetaling.

Opprett IPS

Du kan opprette IPS via nettbanken
– Fond og aksjer
– Administrer dine fond og aksjer
– Opprett IPS

Seks fordeler med individuell pensjonssparing

  1. Spar opptil 15 000 kroner i året
  2. Ingen formuesskatt på oppspart beløp og ingen skatt på avkastning i spareperioden
  3. Uttak beskattes som alminnelig inntekt
  4. Sparebeløpet kan justeres underveis
  5. Du velger selv spareprofil og fordeling mellom renter og aksjer

Viktig å tenke på

  • Sparepengene kan tidligst tas ut når du er 62 år
  • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
  • Du kan spare i IPS fra du er minst 18 år til høyest 75 år
  • Aksjefond mister skjermingsfradraget
  • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler

Slik kommer du i gang

Hvem passer det for?

Alle med skattbar inntekt. Du som tror din pensjon via folketrygd og arbeidsgiver ikke er tilstrekkelig. Du som gjerne vil ha mulighet til å pensjonere deg tidlig. Sparer langsiktig til pensjonsalder og har ikke behov for uttak før 62 år.

Fordeler med IPS

Det koster ingenting å opprette IPS. Beløpet du sparer gir deg fradrag i alminnelig inntekt. Maks sparebeløp er kr 15 000. Du får dermed avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt. Innestående på IPS teller ikke med i grunnlaget for formuesskatt, og skatt på avkastning utsettes til pengene tas ut.

Risiko og forventet avkasting

IPS er langsiktig sparing til pensjon. Du velger selv den sammensettingen av fond du ønsker, og den kan endres underveis uten ekstra kostnader. Skal du oppnå høy verdistigning, må du være villig til å påta deg risiko. Du kan ha høy risiko med bare aksjefond, lav risiko med bare rentefond eller du kan velge en kombinasjon av disse. Alle fond er merket med grad av risiko. Velger du høy risiko med langsiktig sparing i IPS, kan du forvente høyere avkastning enn om du velger lav risiko. Ved sparing i IPS binder du opp pengene til pensjonsalder.

Hvordan starte med IPS?

Den enkleste måten å komme i gang er å velge menypunkttet «Opprett IPS-konto» i menyen. Deretter vil du gå gjennom en trinnvis prosess for opprettelsen av kontoen. Opprettelse av konto skjer med en gang du har bekreftet. Dersom du har spørsmål underveis kan du kontakte kundesenteret i banken.

IPS-kalkulator

år
kr
kr
år
Forventet saldo ved år
Skattefordel i år
9 999
Tatt utgangspunkt i 50% aksjer og 50% obligasjoner, etter Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognose, hensyntatt forvaltningshonorar. Med høyere aksjeandel vil forventet avkastning være høyere. Tallene er ikke inflasjonsjustert, altså ikke målt i dagens kjøpekraft.

Gi oss tilbakemelding