Gå til sideinnhold

Vår bærekraftpris

Lillesands Sparebank sin bærekraftpris utdeles årlig til et tiltak eller prosjekt som arbeider med bærekrafttiltak i lokalsamfunnet.

MicrosoftTeams-image

Bærekraftprisen skal inspirere og motivere til bærekraftig utvikling. Prisen skal fremheve lokale tiltak eller prosjekter som viser vei, er bevisste samfunnsaktører, og motiverer andre aktører til å fokusere på bærekraft.

Vinneren vil motta en pris på 50.000 kroner.

Hvem kan vinne?

Alle virksomheter og organisasjoner kan nomineres, også de som ble nominert i fjor. Du kan nominere flere kandidater.

bilde1

Kriterier for å kunne bli nominert:

  • Bidra positivt til bærekraftig utvikling*
  • Bidra til at hjertet av Sørlandet er et godt sted å bo
  • Ha en bærekraftig forretnings- eller driftsmodell
  • Motivere andre aktører til å fokusere på bærekraft
  • Være lokalt forankret i Lillesand, Grimstad eller Høvåg

Frist for å nominere er 31 oktober 2023.
Årets prisvinner vil bli kunngjort november 2023.

*Med bærekraftig utvikling mener vi en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med en eller flere av målene i FNs bærekraftmål.

Hvorfor en bærekraftpris?

bilde 4

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkår og utvikle seg bærekraftig. Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø.

Både banken og lokalsamfunnet står ovenfor betydelig omstilling for å nå de nasjonale klimamålene. Det handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og å stoppe klimaendringene.

For å imøtekomme dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense, samtidig som vi håndterer de negative konsekvensene klimaendringene medfører.

Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med en eller flere av målene i FNs bærekraftsmål.

Fristen for å nominere en kandidat til vår bærekraftspris er nå passert, men om du har spørsmål knyttet til bærekraftprisen kan du gjerne sende oss en e-post.

LSB Ansatte (61 of 70)

Prisen ble i 2022 tildelt Green-Bay for å ha gjort en stor innsats med å bevare natur og miljø omgivelsene våre.

GreenBay

Gi oss tilbakemelding