Gå til sideinnhold
JM6

Gaver og sponsor

I Lillesands Sparebank har vi ingen eiere som skal ha sin del av overskuddet. Våre oppdragsgivere er kundene våre, og derfor gir vi hvert år flere millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet, gjennom gavefond og sponsorvirksomhet året rundt.

For oss er det viktig å være en sentral bidragsyter i lokalsamfunnet, og å støtte opp under et godt oppvekstmiljø. Du som kunde i Lillesands Sparebank er med på å gjøre ditt lokalmiljø til et bedre sted. En rekke av tiltakene og arrangementene vi gir penger til er rettet spesielt mot aktiviteter for barn og unge.

Sponsing

Vi er sponsor for mange lag og organisasjoner i nærområdet. Fellesnevneren er fokuset på barn og unge. Vi ønsker å samarbeide med dem vi sponser og være en engasjert sponsor.

Gavefondet

Hvert år deler vi ut allmennyttige gaver til lokalsamfunnet. Søknadsperioden er i januar hvert år og blir lansert på hjemmesiden og i sosiale medier. Utdelingen skjer i mars.

Stipend

Hvert år har vi et årlig stipendutdeling i juni, under åpningen av Lillesandsdaene. Her deler vi ut stipend til unge mennesker som ønsker å utvikle sitt talent eller realisere sine drømmer.

Våre stipend kategorier:

  • Forsikring og utdanningsstipend. 17-23 år.
    Beløp kr. 10.000,-
  • 15-20 år. Beløp kr. 10.000,-
  • Sparris miljøstipend. Skoleklasse med eget miljøprosjekt.
    Beløp kr. 10.000,-

Miljøpris

Lillesands Sparebank sin miljøpris utdeles årlig til et tiltak eller prosjektet som arbeider med miljøtiltak i lokalsamfunnet.
Beløp kr. 50.000,-
Søknadsfrist for 2022 er 31. oktober 2022

Covid 19 fondet

Lillesands Sparebank opprettet i forbindelse med Covid19 et eget fond. For oss har det vært viktig å sikre at frivillige lag og organisasjoner kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen. Den økonomiske krisen vil med stor sannsynlighet vare lenger enn helsekrisen. Mange familier vil få større utfordringer med å finansiere barnas fritidsaktiviteter, samtidig som sponsormarkedet for lag og organisasjoner vil være vesentlig mindre. Det ønsker vi i byens bank å hjelpe til med.

Grønn Foto Mote Sko Dame Instagram Innlegg

Gi oss tilbakemelding