Gå til sideinnhold
Gavefondet nettside

Gavefondet

Hvert år deler vi ut gaver til lag og foreninger som skaper aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet vårt.

Vi eies av våre kunder og gir tilbake til lokalmiljøet. Årlige tilskudd og gaver til lokale lag og foreninger er med på å gi kommunen vår et rikt og variert kulturliv. Pengene går i stor grad til lag og foreninger med hovedvekt på idrett, kultur og organisasjonsliv, men vi gir også til andre samfunnsnyttige tiltak.

I 2022 delte vi ut 4,4 millioner kroner til 115 ulike formål.

Vi er stolte av å bidra til å skifte ut slitte fotballdrakter og korpsuniformer.

Søknadsfrist er 31. januar. Søknader blir behandlet på generalforsamlingen i mars. Tilbakemelding blir sendt til e-posten du oppgir.

Fristen for den årlige tildelingen er nå passert, men om du har spørsmål knyttet til gavefondet kan du gjerne sende oss en e-post.

Søknadsskjema

Søk om støtte fra gavefondet

Hvert år deler vi ut penger til de som bidrar til at hjertet av Sørlandet er et godt sted å bo og et godt sted å leve. Her kan du søke om midler til ditt lag eller forening.

Kontaktinformasjon

Her skriver du inn fullt navn

Om organisasjonen

Her fyller du ut navn på organisasjonen og organisasjonsnummer om dere har det
Her skriver du inn navnet på de som søker om støtte
Her skriver inn du adresse, postnummer og poststed til organisasjonen
Her skriver du navnet på lederen i organisasjonen
Her skriver du navnet på kasserer i organisasjonen
Beskriv hva slags aktiviteter laget/foreningen/organisasjonen driver med

Om prosjektet

Beskriv hva pengene planlegges å brukes til
Fyll ut beløp dere søker om
Fyll ut bankkontonummeret dere har i Lillesands Sparebank som pengene ønskes utbetalt til
Max. file size: 50 MB.
Her laster du opp et enkelt budsjett med oversikt over utgiftene for prosjektet
Max. file size: 50 MB.
Her kan du laste opp relevante bilder for prosjektet
Samtykke til bildedeling
Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet av aktiviteter i vårt lokalmiljø. Du bestemmer selv om du vil la oss publisere bilder og info om ditt prosjekt.

Badebåten Lillesand 4 foto Heidi Løland-Andersen
Over
Sommerskole

Gi oss tilbakemelding