Gå til sideinnhold
sup & stup

Sponsing

Lillesands Sparebank er sponsor for mange lag og organisasjoner i Lillesand, Grimstad og Høvåg.

Fellesnevneren er fokuset på barn og unge. At det er med på å skape et godt oppvekstmiljø, et variert tilbud, reduserte treningsavgifter som gjør at barna kan være med på flere aktiviteter.  Vi sponser også andre typer arrangementer som er med på å skape aktivitet som gjør at Lillesand blir en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive næring i.

Vi ønsker å samarbeide med dem vi sponser og være en engasjert sponsor. I tillegg til penger kan vi bidra med vår kompetanse og engasjement. Våre sponsoravtaler varer som regel i tre år.

Sammen med søknaden ønsker vi følgende info:

  • Info og laget/foreningen
  • Formål
  • Styret, ledere etc.
  • Antall medlemmer
  • Siste års regnskap samt årets budsjett
  • Sponsorstruktur
  • Kontingentstruktur
  • Hvordan laget og banken kan samarbeide for å utvikle laget/foreningen
  • Profilering
Sommerskole 2