Gå til sideinnhold

Hvem fortjener bærekraftprisen 2023?

Design uten navn (3)

Fristen for å nominere en kandidat til vår bærekraftspris er nå passert, men om du har spørsmål knyttet til bærekraftprisen kan du gjerne sende oss en e-post.

LSB Ansatte (61 of 70)

Vi ønsker å sette bærekraft på dagsorden, og deler derfor ut en bærekraftpris hvert år.

Prisen skal hedre en bedrift eller organisasjon som tar kloke valg innen bærekraftig utvikling.

Enkelt sagt så handler bærekraft om å overlevere kloden til neste generasjoner, på en slik måte at de skal ha de samme mulighetene som vi har hatt.

Vi ser etter lokale aktører som satser på bærekraftstiltak og gjør konkrete grep for å bidra til sosial inkludering, redusert forbruk og en sunn økonomi.

Vinneren vil motta en
pris på 50 000 kroner.

Kriterier for å bli nominert:

  • Bidra positivt til bærekraftig utvikling*
  • Bidra til at hjertet av Sørlandet er et godt sted å bo og leve
  • Ha en bærekraftig forretnings- eller driftsmodell
  • Motivere andre aktører til å fokusere på bærekraft
  • Være lokalt forankret i Lillesand, Grimstad eller Høvåg
*Med bærekraftig utvikling mener vi en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med en eller flere av målene i FNs bærekraftmål.

Alle virksomheter og organisasjoner kan nomineres, og du kan foreslå flere kandidater.

Frist for å nominere kandidater er 31. oktober.

Hvorfor deler vi ut en bærekraftpris?

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkår og utvikle seg bærekraftig.

Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø.

Både banken og lokalsamfunnet står ovenfor betydelig omstilling for å nå de nasjonale klimamålene.

Det handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og å stoppe klimaendringene.

For å imøtekomme dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense, samtidig som vi håndterer de negative konsekvensene klimaendringene medfører.

Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med en eller flere av målene i FNs bærekraftmål.

Gi oss tilbakemelding