Gå til sideinnhold
GreenBay

Vi gratulerer Green-Bay med Miljøprisen 2022

Miljøprisen tildeles Green-Bay for å ha gjort en spesielt stor innsats med å bevare natur og miljø i omgivelsene våre. Gjennom sine prosjekter bidrar de også til å nå de nasjonale klimamålene.

Hvert år deler vi ut en pris for å støtte lokale bærekraftige prosjekter som forbedrer natur og miljø i lokalsamfunnet vårt. Vi vil samarbeide om å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 prosent innen 2030 og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Prisen er på 50.000 kroner.

GreenBay

Banksjef Anne-Grethe Knudsen, Tord Aslaksen fra Green-Bay, og Niklas Grønning og Morten Arentz-Grastvedt fra Lillesands Sparebank. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

Green‐Bay prosjektet har sitt opphav i Lillesand og har utviklet seg til å drive miljøprosjekter langs hele
Skagerrak‐kysten. De har flere strand- og havbunnsryddeprosjekter og aktiviteter som involverer
barn og unge.

I Lillesand satser Green-Bay spesielt på aktiviteter knyttet til forvaltning av hummerfredningsområdet i Skallefjorden. Dette foregår blant annet gjennom forsøksfiske og opprydding, både over og under vann. Flere skoler og barnehager i kommunen er involvert i disse aktivitetene.

Green-Bay ønsker å lage et prosjekt som gir en best mulig løsning for energibesparelse på fartøyene når de ligger til kai i Lillesand havn. Enten når de blir brukt som base for prosjektene i skjærgården, eller når båtene blir ladet mellom turer. De vil undersøke hvordan de kan få ned totalforbruket av energi gjennom investeringer i varmepumper, solceller og ladeinfrastruktur ombord som gjør de delvis selvforsynte med energi.

Hvorfor deler vi ut en miljøpris?
Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkår og utvikle seg bærekraftig. Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø. Både banken og lokalsamfunnet står overfor betydelig omstilling for å nå de nasjonale klimamålene. Det handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og å stoppe klimaendringene. For å imøtekomme dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense, samtidig som vi håndterer de negative konsekvensene klimaendringene medfører.

Gi oss tilbakemelding