Gå til sideinnhold

Skagerak Solutions vant bærekraftprisen

IMG_4596
IMG_4596

Den lokale bedriften Skagerak Solutions er tildelt Lillesands Sparebanks bærekraftpris for innovativt arbeid innen fornybar energi.

Bærekraftprisen tildeles Skagerak Solutions for å være en bevisst samfunnsaktør og levere bærekraftige løsninger.

De lager gode løsninger for bedrifter, og har lykkes med å selge det inn både lokalt og nasjonalt. I tillegg har de fokus på inkluderende arbeidsliv gjennom sitt samarbeid med NAV.

IMG_20221029_140903

Bedriften, som har kontoradresse i Grimstad og forretningsadresse i Lillesand, leverer tekniske entrepriser med hovedvekt på solenergianlegg, samt miljøvennlig fjern -og nærvarme anlegg.

– Vi forsyner bygninger, næringsområde og bydeler med termisk energi og tilhørende infrastruktur, forteller Rich Ivar Håkonsen, daglig leder i Skagerak Solutions.

De har blant annet levert solcelleanlegg for tak til Agder fylkeskommune (Lillesand VGS og KKG i Kristiansand), Avigo Lillesand, Skien kommune og Verktøymakeren.

– Det er jo egentlig kundene våre som burde vinne denne prisen, smiler Rich.

IMG_4595

Skagerak Solutions leverer blant annet batteripakker for energilagring, varmesentraler basert på varmepumpe-teknologi, ventilasjonsløsninger og rensesystemer for rent vann og ren luft.

De har også løsninger for å hente energi fra "gratis kilder" som sjøvann, sol, borehull i grunn, uteluft, industrielle prosesser og kloakksystem. Fjernvarme, også kalt urban energi, er et viktig bidrag i reduksjon av fossile energikilder og økt elektrifisering av samfunnet.

Skagerak Solutions ble startet i 2020. Driftsinntektene var ca. 1,5 millioner i 2020, ca. 6 millioner i 2021, ca. 13,4 millioner i 2022. Veksten ligger an til å firedobles for 2023.

3

Lillesands Sparebank sin bærekraftpris utdeles årlig til et tiltak eller prosjekt som arbeider med bærekrafttiltak i lokalsamfunnet. Målet er å inspirere og motivere til bærekraftig utvikling.

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkår og utvikle seg bærekraftig. Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø.

Både banken og lokalsamfunnet står ovenfor betydelig omstilling for å nå de nasjonale klimamålene. Det handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og å stoppe klimaendringene.

For å imøtekomme dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense, samtidig som vi håndterer de negative konsekvensene klimaendringene medfører.

Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med en eller flere av målene i FNs bærekraftsmål.

Gi oss tilbakemelding