Gå til sideinnhold

Slik jobber vi i Lillesands Sparebank med FNs bærekraftsmål

Design uten navn (1)

FN-dagen er en årlig markering av FNs opprettelse den 24. oktober 1945.

Denne dagen er dedikert til å fremme FNs verdier og arbeid for fred, sikkerhet og internasjonalt samarbeid.

I den anledning er det en fin dag å reflektere over vårt arbeid for en bedre fremtid.

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkår og utvikle seg bærekraftig.

Det skal vi fortsette med, og det betyr at vi skal bidra til en positiv samfunnsutvikling innenfor klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Innenfor denne sertifiseringen har vi spesielt fokusert på å støtte FNs bærekraftsmål nummer 12 og 13:

Bærekraftsmål nr. 12:
Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette betyr at vi oppmuntrer våre bedriftskunder til å bruke mer miljøvennlige metoder og inkludere informasjon om sin egen bærekraft i rapporteringen.

Vi støtter også finansiering av energieffektive eiendommer.

Bærekraftsmål nr. 13:
Stoppe klimaendringene

Vi jobber med å styrke våre kunders og vår egen motstandsdyktighet mot klimarelaterte farer og naturkatastrofer.

Vi bidrar også til å bekjempe klimaendringer og øker kunnskapen og bevisstheten om dette viktige emnet.

Å arbeide mot FNs bærekraftsmål er en viktig innsats for å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid for planeten vår.

Vi har samlet sammen fem enkle tips som du selv enkelt kan gjøre for å bidra til FNs bærekraftsmål:

1. Øk bevisstheten:
Lær mer om FNs bærekraftsmål.
Forstå hva hvert mål innebærer og hvordan de er knyttet til globale utfordringer som fattigdom, ulikhet, klimaendringer og bærekraftig utvikling.

2. Reduser forbruket:
Tenk nøye gjennom forbruket ditt og forsøk å redusere det der det er mulig.
Dette kan inkludere å bruke energi mer effektivt, redusere avfall og velge bærekraftige produkter.

3. Delta i lokalsamfunnet:
Påvirke endringer på lokalt nivå.
Dette kan omfatte å støtte lokale bærekrafts initiativer, delta i frivillig arbeid i ditt nærmiljø og oppmuntre til bærekraftige praksiser blant venner, familie og kolleger.

4. Vær en pådriver for endring:
Bruk din stemme og innflytelse til å oppmuntre myndigheter og næringsliv til å ta bærekraftige beslutninger.

Dette kan inkludere å stemme på politikere som støtter bærekraftsmål, delta i offentlige konsultasjoner og kampanjer, og velge bærekraftige produkter og tjenester.

5. Støtt bærekraftige organisasjoner:
Engasjer deg med frivillige organisasjoner og prosjekter som arbeider for å fremme bærekraftsmål.

Dette kan inkludere å donere tid, penger eller ressurser til organisasjoner som jobber med temaer du bryr deg om.

Vi ønsker alle en fin FN-dag 🤍

Gi oss tilbakemelding