Gå til sideinnhold

Jeg ønsker å spare i fond til barnet mitt

Design uten navn

Å spare en fast sum i aksjefond hver måned for barna er en enkel og lønnsom måte å bygge startkapital som kan hjelpe barnet inn på boligmarkedet, finansiere studier eller dekke kostnader til førerkort.

Ved å tidlig opprette en spareavtale i aksjefond, kan innskuddsbeløpet over tid vokse til en betydelig sum som kan være med å gi en startkapital for barnet når det trenger det som mest. Jo tidligere du begynner, desto større kan summen bli.

Når du sparer for barn eller barnebarn, er hensikten ofte å spare over lang tid. Aksjefond anses som det optimale spareproduktet, da aksjer har den høyeste forventede avkastingen på lang sikt. Jo lengre du sparer i aksjer, desto større sannsynlighet er det for at sparingen lønner seg.

Hvor mye du har anledning til å spare må vurderes i forhold til resten av privatøkonomien din. Mange velger å spare deler av, eller hele barnetrygden, men selv små sparebeløp kan vokse seg store med lang sparehorisont.

Vil sparepengene være låst?

Nei, sparepengene er ikke låst. Hvis du ønsker å ta ut pengene, tar det bare noen få dager før du har pengene på konto.

Kan jeg endre sparingen underveis?

Ja, sparebeløpet kan endres underveis. Du kan sette inn engangsbeløp og øke eller redusere det månedlige sparebeløpet om du ønsker. Du kan når som helst starte, stoppe eller endre trekkdato på en spareavtale.

Reise_tur

Spare i eget navn eller i barnets navn?

Når du skal starte sparing til barna må du ta stilling til om du vil spare i barnets eller ditt eget navn. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativer.

17

Er du i tvil om du skal spare i ditt navn eller barnets navn?

Da kan det lønne seg å snakke med en av våre rådgivere før du bestemmer deg.

Spare i foreldrenes navn

Fordeler

 • Foreldre kan fritt disponere midlene
 • Begrenser ikke muligheten til studiestøtte

Ulemper

 • Midlene inngår i boet ved foreldrenes samlivsbrudd eller død

Spare i barnets navn

Fordeler

 • Barnets midler går ikke i boet ved foreldrenes samlivsbrudd eller død
 • Hvis sparing skjer i barnets navn kan barnet lettere føle eierskap til sparingen. Dermed blir barna kanskje mer interesserte og lærer mer om sparing enn de ellers ville gjort

Ulemper

 • Høy nettoformue kan føre til redusert stipendandel av utdanningsstøtten
 • Når sparebeløpet overstiger 2G, kan fylkesmannen begrense foreldrenes disposisjon over pengene
  (G = folketrygdens grunnbeløp - justeres årlig).
 • Dette kan omgås ved å gi penger til barna med et forbehold i et gavebrev om at gaven skal forvaltes av barnets foreldre frem til barnet er 18 år.
 • Besteforeldre kan gi gaver med samme forbehold (se vergemålsloven § 95).
2

Kom i gang med spareavtale!

Vi hjelper deg gjerne i gang.

Kilde: Verdipapirfondenes forening (vff.no)

Gi oss tilbakemelding