Gå til sideinnhold

Vi deler overskuddet med deg

Som kunde i Lillesands Sparebank er du med på å gjøre hjertet av Sørlandet til et bedre sted å bo og leve. Kundeutbytte er en av våre måter å takke deg for tilliten.

LSB Diverse (22 of 47)

Du kan få kundeutbytte av både lån og innskudd:

  • Opptil 2 millioner i innskudd
  • Opptil 2 millioner i lån (4 millioner for personer med felles lån)

Sjekk under hvor mye du kan få i utbytte

Utbyttekalkulator

kr
Inntil 2 000 000,-
kr
Inntil 2 000 000,-
Beregnet utbytte:

Utbyttekalkulatoren gir deg en pekepinn på hva du kan få i kundeutbytte, og baseres på hva du har hatt i snitt av innskudd og lån, fra dag til dag i gjeldende år.

Minimum utbetaling er 100 kroner i 2024 og utbytte beregnes ikke av fond eller aksjer.

Det er generalforsamlingen som hvert år tar stilling til om banken skal utbetale kundeutbytte, og hvorvidt det blir betalt ut avhenger av det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken.

Kundeutbyttet er basert på hvor mye du har i lån og sparepenger og hvor lenge du har vært kunde det gjeldende året.

Spørsmål og svar om kundeutbytte

Hvem får kundeutbytte?

Alle kunder med lån og innskudd i Lillesands Sparebank får kundeutbytte!

Beløpet baseres på

  • hvor mye du hadde i lån og innskudd i fjor
  • hvor stort bankens årlige overskudd er
  • at representantskapet vedtar utbetaling

Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte vil derfor variere fra år til år.

Hvordan fungerer det med medlåntaker?

Dersom det er medlåntaker på et lån, økes den øvre grensen for beregning fra 2 til 4 millioner kroner. Kundeutbyttet betales ut til hovedlåntakeren, som selv må overføre dersom utbyttet skal deles.

Medlåntaker brukes gjerne i forbindelse med boliglån som en ekstra sikkerhet for banken.

Hvor mye får jeg i kundeutbytte?

Hvor mye du får i kundeutbytte vil variere ut fra hvor stort lån og innskudd du har og hvor stort bankens overskudd er etter skatt. Kundeutbytte er basert på daglig saldo, på samme måte som for renter, gjennom hele året.

Du kan få kundeutbytte for opptil

  • 2 millioner i innskudd
  • 2 millioner i lån (4 millioner for personer med felles lån)

Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye.

Du vil få melding i nettbanken når ditt beløp er beregnet.

Hva hvis jeg blir kunde midt i året?

Du har rett på kundeutbytte for de månedene du har vært kunde. Vi beregner daglig snittsaldo (på dine lån og/eller innskudd) gjennom året. Jo lenger du har hatt saldo hos oss, jo større grunnlag har du for å kunne få utbetaling.

Må jeg fortsatt være kunde i banken for å få utbetalt kundeutbytte?

Nei, du trenger ikke å være kunde i banken på utbetalingstidspunktet. Dersom du har hatt lån og innskudd i opptjeningsåret, vil du også få utbetaling. Men du må melde inn nytt kontonummer, og dette vil du få beskjed om.

Gjelder kundeutbytte for sparing i fond og aksjer?

Kundeutbytte vil gjelde for lån og innskudd i banken, og ikke andre spareprodukter som fond og aksjer.

Hvorfor deler banken ut kundeutbytte?

Det å kunne gi tilbake direkte til deg som kunde er noe vi er stolte av. Vi har ingen eiere som skal ha sin del av overskuddet.

For oss i Lillesands Sparebank er det viktig å være en sentral bidragsyter i lokalsamfunnet, gjennom blant annet sponsing, gavefondet, utdeling av stipender og miljøpris. Det skal vi fortsette med, samtidig som vi gjennom kundeutbytte kan gi tilbake direkte til kundene.

Det er generalforsamlingen som hvert år tar stilling til om banken skal utbetale kundeutbytte, og hvorvidt det blir betalt ut avhenger av det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. 

Gi oss tilbakemelding