Gå til sideinnhold

Ulovlige pengespill

Forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse.

Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å tilby pengespill i Norge

I Norge er det spillmonopol, det vil si at det er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som står for den «lovlige» pengespillaktiviteten. Men det hindrer ikke spillselskapene som er registrert i utlandet fra å kapre norske kunder: De sender reklamen sin på internett og TV-kanaler som sender fra utlandet mens pengeinnskudd overføres via en tredjepart, dermed omgår de regelverket.

Du kan lese mer om dette her

Betalingsformidlings – forbud

Forbudet gjelder både betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge og betalingstransaksjoner til og fra andre foretak som formidler betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge. Dette følger av pengespilloven § 5 første ledd, lotteriloven § 11, totalisatorloven § 3 første ledd, og forskrift om pengespill § 96.

Det er ikke ulovlig å spille, men norske banker har ikke lov til å formidle innsats og gevinst i pengespill som ikke har norsk tillatelse.

Rundt 250 000 nordmenn spiller pengespill for over 6 mrd kroner hos utenlandske pengespillselskap. Dette er selskap som ikke har tillatelse til å markedsføre eller tilby pengespill i Norge.

Grunnmuren i den norske pengespillmodellen er å beskytte sårbare grupper mot å bli spilleavhengige.

Betalingsformidlingsforbudet er et av tiltakene som skal stoppe disse selskapene, og jamfør forbudet skal norske banker stoppe pengeoverføringer til og fra spillselskapene.

Banken stopper utbetaling

Spillere kan oppleve at utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, blir avvist av banken. Banken kan enten ha avvist transaksjonen på eget initiativ eller som følge av Lotteritilsynets vedtak. Banken har uansett da kun fulgt norsk lov, noe vi har plikt til.

Gi oss tilbakemelding