Gå til sideinnhold
AdobeStock_331542257-scaled

Covid19 fondet

Lillesands Sparebank opprettet i forbindelse med Covid19 et eget fond.

Det er barn og unge som risikerer å bli tapere etter denne krisen dersom de lagene og foreningene som står for deres fritidsaktiviteter ikke overlever krisen økonomisk. Vi er opptatt av gode oppvekst vilkår, fysisk aktivitet og et variert fritidstilbud for alle barn og unge i Lillesand kommune. For oss har det vært viktig å sikre at frivillige lag og organisasjoner kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen. Den økonomiske krisen vil med stor sannsynlighet vare lenger enn helsekrisen. Mange familier vil få større utfordringer med å finansiere barnas fritidsaktiviteter, samtidig som sponsormarkedet for lag og organisasjoner vil være vesentlig mindre. Det ønsker vi i byens bank å hjelpe til med. Dette viser styrken i sparebankmodellen. Vi skal være gode på bankdrift, men vi skal også være ledende på samfunnsområdet. Byens bank er der for lokalsamfunnet.

Kindergarten teacher with children on music lesson in day care. Little kids toddlers play together with developmental toys.

Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak

Byens bank er der for lokalsamfunnet.

Spørsmål og svar om fondet

Hvem kan søke og hvilke kriterier legges til grunn?

Prosjekter må finne sted i Lillesand kommune.

Støtte til lag og foreninger i Lillesand kommune innenfor idrett- og kulturfeltet der livsgrunnlaget trues på grunn av koronaepidemien, herunder billettsalg, deltakeravgift, eller andre ekstrakostnader som følge av arrangement som har blitt avlyst vil være en del av helhetsvurderingen. Deler av ekstrakostnadene vil kunne dekkes.

Tiltak som sikrer finansiering av aktiviteter til barn og ungdom i en tid hvor flere familier vil få større utfordringer med dette.

Vi støtter ikke:

  • privatpersoner, enkeltartister eller utøvere, men lag og foreninger.
  • kostnader til prosjekter som er ferdigstilt.
  • rene kommersielle formål.
  • prosjekter med partipolitisk eller religiøst innhold.

Hva vurderes i søknaden?

Det vil bli gjort en helhetsvurdering på bortfall av inntekter og kostnader, og organisasjonens fremtidsutsikter etter krisen.

Tilhører organisasjonen idrett- og kulturfeltet?

Hvilken målgruppe er tiltaket rettet mot?

Hva vil støtten bli brukt til?

Hvordan er din organisasjon rammet av krisen?

Hva er finansieringsbehovet og vil tiltaket kunne kvalifiseres for andre krisepakker?

Hvordan søke fondet?

For å gjøre søknadsprosessen så enkel og effektiv som mulig kan lag og foreninger søke på [email protected]

Søknadsfrist?

Foreløpig er det løpende søknadsfrist.

Vil tildelingen påvirkes av andre offentlige støtteordninger?

Tildelingskriterier vil ta hensyn til og sees opp mot myndighetenes kriterier for sine krisepakker og deres tidsperspektiv.

Gi oss tilbakemelding