Gå til sideinnhold
Kindergarten teacher with children on music lesson in day care. Little kids toddlers play together with developmental toys.

Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak

Det er barn og unge som risikerer å bli tapere etter denne krisen dersom de lagene og foreningene som står for deres fritidsaktiviteter ikke overlever krisen økonomisk. Vi er opptatt av gode oppvekst vilkår, fysisk aktivitet og et variert fritidstilbud for alle barn og unge i Lillesand kommune. For oss har det vært viktig å sikre at frivillige lag og organisasjoner kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det blir mulig å samles igjen. Den økonomiske krisen vil med stor sannsynlighet vare lenger enn helsekrisen. Mange familier vil få større utfordringer med å finansiere barnas fritidsaktiviteter, samtidig som sponsormarkedet for lag og organisasjoner vil være vesentlig mindre. Det ønsker vi i byens bank å hjelpe til med.

Tildelingskriteriene for fondet på 1 millioner kroner finner dere i spørsmål og svar under saken.

Dette viser styrken i sparebankmodellen. Vi skal være gode på bankdrift, men vi skal også være ledende på samfunnsområdet. Byens bank er der for lokalsamfunnet.

7

«Vi skal være gode på bankdrift, men vi skal også være ledende på samfunnsområdet. Byens bank er der for lokalsamfunnet.»

Gi oss tilbakemelding