Gå til sideinnhold
0W2A2211-2

Samboerkontrakt

En samboerkontrakt hjelper dere å ha orden på økonomi, eiendeler og eierforhold i bolig. Få god kontroll på hvilke utgifter som skal deles.

Dette får du

  • En fullverdig og kvalitetssikret kontrakt.
  • God veiledning under opprettelse.
  • Orden på hvem som eier hva.
  • Full kontroll på hvilke utgifter som dere vil dele.
  • Tilgang til Min Side. Der kan dere se og endre kontrakten i ettertid.

Snakk om det

For å ha en felles enighet og unngå misforståelser senere, er det lurt å ha en felles oversikt over eiendeler, innskudd og felles utgifter.

Sett i gang

Den digitale samboerkontrakten er lagt opp slik at du og samboeren din enkelt kan gå gjennom den på egenhånd.

Signer med BankID

Når jobben er gjort, signerer du enkelt med BankID. En e-post sendes også til samboeren din for signering.

Spørsmål og svar om samboerkontrakt

Hva er en digital samboerkontrakt?

En samboerkontrakt hjelper dere å ha orden på økonomi, eiendeler og eierforhold i bolig. Få god kontroll på hvilke utgifter som skal deles.

Vi anbefaler alle samboere å ha samboerkontrakt, enten om dere leier eller eier bolig sammen.

Ved bruk av denne digitale samboerkontrakten får dere god veiledning under opprettelse, slik at at begge parter blir ivaretatt.

Kontrakten blir gjennomgått og kvalitetssikret av advokat.

Gjennomfør signering med bankID – enkelt og trygt.

Hva gjør vi når en av oss har mer egenkapital?

Dersom dere eier en bolig sammen, kan dere oppgi hva boligen ble kjøpt for og hvor mye hver av dere har bidratt med i egenkapital, eventuell oppussing eller ekstra nedbetalinger på felles lån.

Basert på dette, vil Justify kalkulere deres eierandeler i boligen. Dersom dere har ulike eierandeler vil dere få mulighet til å avtale hvordan eierandelen kan justeres i kontrakten.

Hva mener med tinglysing?

Samboerkontrakten inneholder utfyllende informasjon om hva tinglysning betyr, og hva som er forskjellen på tinglyste og avtalte eierandeler. Ved behov kan du under utfylling av samboerkontrakt skrive melding til Justify. Justify vil da ta kontakt med deg.

Hva om samboerforholdet tar slutt?

Med Justify får dere en samboerkontrakt som definerer hvordan ting skal fordeles i et eventuelt brudd. Under opprettelse av samboerkontrakten vil dere kunne se hva som er beste praksis for oppgjør i et brudd, samt foreta egne tilpasninger hvis ønskelig.

I et samlivsbrudd vil en samboerkontrakt være et meget godt verktøy for å unngå konflikt rundt mye av det praktiske.

Kan jeg teste tjenesten før jeg bestemmer meg for å kjøpe?

Ja, det kan du.

Klikk her og logg inn med BankID. Det er gratis. Du får gå gjennom hele veiledning før du må bestemme deg.

Trenger vi en samboerkontrakt dersom vi skal gifte oss?

Ved inngåelse av ekteskap vil samboerkontrakten tjene som en oversikt over hva hver av dere eier og tok med dere inn i ekteskapet. I utgangspunktet bestemmer hver av dere fortsatt over egne eiendeler i ekteskapet.

Ved et eventuelt brudd vil ekteskapsloven ha regler for deling av formuen. Oppdateres samboerkontrakten før ekteskapsinngåelse, har man et praktisk øyeblikksbilde over økonomi og eiendeler som kan ha betydning ved et brudd.

Trenger vi noe mer enn samboerkontrakt?

Med en samboerkontrakt er dere godt dekket mens dere fremdeles er i live. Men det kan være verdt å tenke over at samboere ikke har de samme arverettighetene som ektefeller ved død.

Derfor er det anbefalt at samboere også oppretter testament. Med Justify kan dere enkelt sette opp et fullverdig testament.

Gi oss tilbakemelding