Gå til sideinnhold

La dine nærmeste få vite hva du ønsker

Hvem skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv? 

Design uten navn
Design uten navn (2)

Dette får du

  • God veiledning under opprettelse
  • En advokat vil se gjennom og kvalitetssikre fremtidsfullmakten din
  • Hjelp til å bestemme hvem som skal ivareta dine ønsker
  • Orden på økonomiske forhold, som salg av eiendom og forskudd på arv
  • Mulighet for å legge inn personlige ønsker. Hvordan vil du bo, ønskede opplevelser og turer og annet
  • Alltid tilgang til Min Side
  • Dere kan se og endre kontrakten i ettertid

Med en fremtidsfullmakt kan du ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen varig sykdom

11

Prøv tjenesten gratis

Det koster ingen ting å teste ut løsningen. Dere betaler først når dere er klare til å fullføre kontrakten.

Vi samarbeider med Justify

Tjenesten er utviklet av Justify AS, og tilbys Lillesands Sparebank sine kunder. Justify AS og søsterselskapet Justify Advokatfirma AS er ansvarlig for tjenesten.

Les mer om Justify her

Hva koster det? Her finner du pris på fremtidsfullmakt

For support og andre henvendelser, kan du chatte med Justify AS på www.justify.no

Spørsmål og svar om fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

Ingen vet hvordan fremtiden blir. Hvis du blir dement, får en alvorlig sykdom eller sinnslidelse vil du ha behov for hjelp. Med en fremtidsfullmakt sikrer du hvem som skal ivareta dine interesser og handle på dine vegne, den dagen du ikke lenger klarer det selv.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål. Det er helt frivillig og en privatrettslig ordning.

Hvem bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Det anbefales å be Fylkesmannen om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft etter at legeerklæring er innhentet. En slik attest fra Fylkesmannen er et krav fra Kartverket for å selge eiendom. Justify vil gi fullmektig veiledning til hvordan en skal gå frem overfor Fylkesmannen dersom dette blir aktuelt.

Hva bør jeg tenke på før jeg oppretter fremtidsfullmakt?

Om du oppretter fremtidsfullmakt gir du andre fullmakt til å representere deg når du ikke lenger er i stand til det selv. Du bør derfor tenke nøye gjennom hvem som bør representere deg. Det er viktig at du har tillit til den som får fullmakt, og at du kan stole på at dine interesser blir ivaretatt.

Din nærmeste familie kan være interessert i hvem som blir din representant i fremtiden. For å unngå senere konflikter og mistillit fra familiemedlemmer er det lurt å diskutere innholdet i fremtidsfullmakten og hvem som bør oppnevnes som fullmektig med dine nærmeste.

Vær bevisst på risikoen for at fullmektigen kan misbruke sin stilling. Det er en trygghet å ha andre som kan følge med i bruken av fullmakten.

Husk at en fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake så lenge du er i stand til å ivareta egne interesser.

Hva er forskjellen på å opprette en disponent og en fremtidsfullmakt?

Ved en fremtidsfullmakt kan du bestemme at en person skal få disposisjonsrett til konto enten fra opprettelse, en bestemt dato eller i fremtiden. Det er strenge krav til opprettelse ettersom fullmakten er ment å gjelde i tiden fra du ikke lenger kan ivareta egne interesser. En fremtidsfullmakt kan videre regulere andre forhold enn disposisjonsrett på konto. Det er likevel praktisk at dette ofte inngår i fullmakten.

En disposisjonsrett på konto gjelder fra opprettelse og inntil videre. Med disposisjonsrett gis en person tilgang til konto og kan gjennomføre betalingstransaksjoner tilsvarende som eieren av konto. En disposisjonsrett på konto, vil som utgangspunkt fortsette å gjelde også etter du ikke lenger kan ivareta egne interesser. Disposisjonsretten begrenses likevel til dagligdagse disposisjoner, som innkjøp av mat og betaling av regninger. Opprettes det vergemål eller en fremtidsfullmakt som regulerer disposisjonsrett på konto går disse foran.

10

Lurer du på noe?

Vi tar gjerne en prat!

Gi oss tilbakemelding