Gå til sideinnhold

Nedbetalingslån

Nedbetalingslån egner seg både for bedriftens langsiktige investeringer og for enkelte kortsiktige finansieringsbehov. Et nedbetalingslån kan gis med fast eller flytende rente.

Passer for alle typer næringsvirksomhet med langsiktig eller kortsiktig finansieringsbehov hvor kassekreditt er uegnet.

Fordeler med nedbetalingslån:

  • Lånet kan opprettes med fast rente, flytende rente eller en kombinasjon av disse.
  • Det kan velges mellom annuitet og serielån. Et annuitetslån har lik betaling i hver periode i nedbetalingstiden, mens et serielån har høyest betaling i starten av nedbetalingsperioden da avdragene er like for hver periode.
  • Nedbetalingstiden vil være avhengig av investeringen og bør ikke overstige investeringsobjektets økonomiske levetid.
  • Sikkerhet for lånet kan være knyttet til investeringsobjektet eller til fast eiendom.

Gi oss tilbakemelding