Gå til sideinnhold

Lån og kreditt

Vi tilbyr lån og kreditt skreddersydd for din bedrift sine behov.

Korte beslutningsveier

Som lokalbank har vi korte beslutningsveier og rask saksbehandling

Fast rådgiver

Personlig rådgiver som er tilgjengelig for deg og bedriften

Støtter lokalsamfunnet

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet

Nedbetalingslån

Nedbetalingslån egner seg for kortsiktige finansieringsbehov eller langsiktige investeringer. Dette er lån for større og mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr. Sikkerhet for lånet vil normalt være knyttet til investeringsobjektet. Et nedbetalingslån kan gis med fast eller flytende rente.

Kassekreditt

Kassekreditt er en kreditt knyttet til firmakontoen. Det betyr at bedriften kan «overtrekke» kontoen sin inntil en avtalt kredittramme. Kreditten gir bedriften bedre likviditet, fordi regninger kan betales før salgsinntektene kommer inn. Kassekreditten skal brukes til finansiering av omløpsmidler, for eksempel varelager og fordringer. Ved behov for mer langsiktig finansiering, er nedbetalingslån best egnet.

Landbruk

Driver du landbruk er Lillesands Sparebank med i samvirke- og privatordningen for driftskreditt til landbruket.

Byggelån

Byggelån for din bedrift fungerer som kreditt du kan trekke på underveis i et byggeprosjekt. Byggelånet er midlertidig og gjelder i byggeperioden. Når bygget er ferdig, erstattes byggelånet med et nedbetalingslån med pant i eiendommen.

17

Snakk med oss om å bli bedriftskunde!

Gi oss tilbakemelding