Gå til sideinnhold

Leasing

Leasing er en finansieringsform som kan sees på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering.

Denne finansieringsformen gir deg som kunde (leietaker) muligheten til å disponere effektivt og moderne utstyr – uten å belaste egenkapitalen unødvendig. Lillesands Sparebank tilbyr leasing gjennom vårt eget selskap Brage Finans.

Med leasing gjennom Brage Finans kan din bedrift disponere ressursene enda smartere. Leasing betyr at Brage Finans kjøper og eier det utstyret bedriften din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom.

Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år; med andre ord fordeles utgiftene til den perioden investeringen gir høyest og sikrest avkastning, og før vedlikeholdskostnadene blir for store.

Alle driftsmidler, nye som brukte, som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives, kan finansieres gjennom leasing. Det være seg anleggsmaskiner, varebiler eller tannlegestoler.

Dere har full bruksrett til objektet og kan bruke dette til å skape inntekter for virksomheten.

Gi oss tilbakemelding