Gå til sideinnhold

Bankgaranti

Lillesands Sparebank kan tilby alle former for bankgarantier både i NOK og utenlandsk valuta.

Trygghet

Det gir trygghet til bedriften og samarbeidspartnere.

Styrke i forhandlinger

Kan være en styrke i forhandlinger og en forutsetning for å vinne en kontrakt.

Økt handlingsfrihet

Gir bedriften økt handlingsfrihet.

Dette er bankgaranti

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å utbetale et bestemt beløp til en tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser i et kontraktsforhold i henhold til de forutsetninger som er oppgitt i garantiteksten. 

Forpliktelsene kan for eksempel være levering av varer, utførelse av oppdrag eller kontantbetaling. Uansett hvilken type forpliktelse tar banken bare på seg ansvaret for betalingen og ikke for å levere den opprinnelige forpliktelsen.

Garantityper kan være Entreprenørgaranti iht. norsk standard eller bustadsoppføringsloven, betalingsgarantier, forskuddsgarantier, m.m.

17

Snakk med oss!

Trenger du hjelpe eller råd?
Vi er her for deg!

Gi oss tilbakemelding