Gå til sideinnhold

Garantier

Lillesands Sparebank kan tilby alle former for bankgarantier både i NOK og utenlandsk valuta.

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å utbetale et bestemt beløp til en tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser i et kontraktsforhold i henhold til de forutsetninger som er oppgitt i garantiteksten. 

  • Forpliktelsene kan for eksempel være levering av varer, utførelse av oppdrag eller kontantbetaling. Uansett hvilken type forpliktelse tar banken bare på seg ansvaret for betalingen og ikke for å levere den opprinnelige forpliktelsen.
  • Garantityper kan være Entreprenørgaranti iht. norsk standard eller bustadsoppføringsloven, betalingsgarantier, forskuddsgarantier, m.m.

Gi oss tilbakemelding