Gå til sideinnhold

Kassekreditt

Kassekreditt passer for alle typer næringsdrivende, organisasjoner, lag og foreninger

Kassekreditt er en kredittramme som kan benyttes til å finansiere kortsiktige omløpsmidler som for eksempel fordringer og varelager. Kreditten noteres på en ordinær bedriftskonto hvor bedriften fritt disponerer midler innenfor den bevilgede rammen.

Fordeler med kassekreditt:

  • Finansierer de kortsiktige omløpsmidlene i bedriften når de løpende inntektene i perioder er for små i forhold til de løpende utgifter.
  • Betaler kun rente for den delen av kreditten som er benyttet.
17

Trenger du hjelp eller råd? Vi er her for deg!

Gi oss tilbakemelding