Gå til sideinnhold

Skattetrekkskonto

Skattetrekkskonto er en særskilt konto som oppfyller vilkårene i Skattebetalingsloven.

Den er beregnet på alle virksomheter som foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger og dermed må foreta skattetrekk. Bedriften kan bare disponere kontoen når skattetrekk skal overføres til Skatteoppkreveren.

Fordeler med skattetrekkskonto:

  • Den beste og sikreste lovlige plasseringen av skattetrekksmidler
  • Oversiktlig med særskilt konto for formålet
  • Avkastningen kan disponeres fritt
  • Overføring til skatteoppkrever kan utføres elektronisk via nettbank
  • Det er kun tillatt med skattetrekks midler på kontoen

Gi oss tilbakemelding