Gå til sideinnhold

Avtalevilkår Nettbedrift

Avtalen omfatter tilgang til og bruk av Nettbedrift, samt tilgang til banktjenester i systemet, jfr. spesifikasjonene ovenfor. Avtalen gjelder samtlige konti og lån tilhørende den eller de foretak/kunder som er angitt ovenfor, uavhengig av øvrige fullmakter kunden har gitt banken med hensyn til disposisjonsrettigheter på tilsvarende konti. Kunden må selv sørge for interne retningslinjer for disposisjoner.

Utstyr

Kunden må for egen regning anskaffe og vedlikeholde det utstyr som til enhver tid er nødvendig for å benytte Nettbedrift.

Installasjon

Kunde er selv ansvarlig for eventuell installasjon og integrasjon med regnskaps-/lønningsprogram.  

Brukerdokumentasjon

All dokumentasjon hentes ved «Hjelp-funksjon» i Nettbedrift.

Administrasjonsansvarlig i bedriften

Kunden utpeker en person som er administrasjonsansvarlig i henhold til denne avtale. Navn på administrator ved oppstart av avtalen fremgår av denne avtale. Ved senere endring av administrator utføres dette selv av kunde i Nettbedrift under valget «Administrasjon» – «Brukere». Administrasjonsansvarlig gis fullmakt til å tildele og vedlikeholde fullmakter til øvrige brukere av Nettbedrift. De tildelte fullmakter er kundens eget ansvar og uten ansvar for banken. Jfr. punkt om avtalens omfang.

Brukere

Oppretting og vedlikehold av brukere, tildeling av rettigheter til innsyn, og gi tilgang til betaling fra kundens konto utføres av administrasjonsansvarlig i Nettbedrift. Brukere bruker sin personlige BankID for pålogging til Nettbedrift.

Bilag, kontoutskrifter mv

Alle bilag, kontoutskrifter, årsoppgave og lignende blir sendt elektronisk i Nettbedrift under valget «Post og info» – «Innboks».

Pris og lisens

Pris for tjenesten er bankens til enhver tid gjeldene prisliste for tjenesten. Priser kan endres med 1 – en – måneds varsel.

Lillesands Sparebank opererer med to forskjellige lisensversjoner av tjenesten. Nettbedrift Basis leveres som standard. Ønsker du løsning med regnskapsintegrasjon så benyttes Nettbedrift Integrert.

Faktura

Faktura blir sendt elektronisk i Nettbedrift under valget «Post og info» – «Fakturaliste». Den belastes automatisk fra kundens driftskonto.

Urettmessig bruk

Kunden må ikke belaste konti utover innestående beløp eller fastsatt bevilgning. Dersom det ikke er dekning på kundens konto, vil overtrekksrente bli beregnet. Kunden har ansvar og risiko for enhver belastning av konto og bruk av programmet hvor kundens identifikasjon er benyttet.

Bankens ansvar

Banken er bare ansvarlig for tap som skyldes at banken eller bankens datasentral, jfr. nedenfor, har utvist uaktsomhet. Banken er uten ansvar for tap som skyldes driftsstans eller uregelmessigheter av teknisk karakter.

Oppsigelse av avtalen

Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 – en – måneds varsel.

Medvirkning Tietoevry AS

Banken samarbeider med Tietoevry AS om å oppfylle denne avtalen. Tietoevry AS gis derfor rett til i driftstekniske spørsmål å opptre på vegne av banken.

Gi oss tilbakemelding