Gå til sideinnhold

Rekordstort kundeutbytte

LSB Ansatte (61 of 70)

Som eneste lokalbank i Agder deler vi ut kundeutbytte. I år deler vi ut 11,2 millioner, som er hele 25 % av overskuddet for 2023.

Generalforsamlingen i Lillesands Sparebank vedtok årsregnskapet for 2023 den 14. mars 2024. I den forbindelse ble det vedtatt å dele ut 11,2 millioner i kundeutbytte – det utgjør 25 % av overskuddet. I tillegg ble det vedtatt å sette av 7,5 millioner til gavefondet.

Lillesands Sparebank eies av kundene

Derfor er vi ekstra glade og stolte over å kunne dele en stor del av overskuddet med eierne våre – særlig i lys av at mange nå opplever trangere tider. Kundeutbyttet er beregnet ut fra hvor mye man har i lån og innskudd og hvor lenge man har vært kunde det gjeldende året.
Kundeutbyttet blir utbetalt etter påske.

Vi eies av våre kunder, og er glade for å dele overskuddet i form av kundeutbytte.

LSB Diverse (32 of 47)

Fremdeles stor støtte til lag og foreninger

For oss i Lillesands Sparebank er det viktig å være en sentral bidragsyter i lokalsamfunnet. Dette viser vi i praksis gjennom blant annet gavefondet, utdeling av stipender, sponsing av lokale aktiviteter og bærekraftpris. 

Årlige tilskudd og gaver til lokale lag og foreninger, muliggjort av bankens overskudd, er med på å gi lokalsamfunnet vårt et rikt og variert kulturliv. I 2023 ble det utdelt 7,9 millioner i rene gavemidler, det høyeste beløpet i vår historie. I tillegg til dette kommer sponsorkontrakter. Utbetaling av kundeutbytte har altså ikke redusert gaver til allmennyttige formål. 

Om kundeutbytte

Det er generalforsamlingen som hvert år tar stilling til om vi kan utbetale kundeutbytte. Hvor stort kundeutbyttet blir avhenger av vårt årlige resultat, egenkapital og likviditet. Det er ingen garanti for at vi kan gjøre dette hvert år, men vi har som overordnet mål å dele overskuddet med kundene og lokalsamfunnet.

Gi oss tilbakemelding