Gå til sideinnhold

Depositumskonto

Depositumskonto er en konto leietaker og utleier oppretter sammen som en sikkerhet for utleier til dekning av eventuelle krav som måtte oppstå på grunn av mislighold fra leietaker.

Slik fungerer kontoen:

  • Opprettes i leietaker sitt navn
  • Leietaker får påløpte renter
  • Depositumsbeløpet blir sperret på kontoen, og kan bare disponeres i fellesskap mellom leietaker og utleier
  • Utleier betaler gebyret for opprettelse av depositumkontoen (se prisliste)
  • Banken må få en kopi av husleiekontrakten

Depositumskonto bestilles av utleier i egen nettbank, men opprettes i leietakers navn. Kontoen vises både i utleiers og leietakers nettbank. Kontoen er sperret for uttak inntil depositumet skal frigis ved endt leieforhold. Begge parter må bruke BankID til å signere avtalen.

Dette trenger du å ha klart før depositumskonto bestilles

  • Kopi av signert leiekontrakt i pdf
  • Adresse til utleieenheten
  • Navn, fødselsnummer, e-post og mobiltelefonnummer til leietaker

Oppretting av depositumskonto i nettbanken

Utleier logger seg på NettBanken og velger «Meny» og «Opprette konto» under «Konto og kort» og fyller ut feltene i skjemaet. Leietaker mottar varsel på SMS og e-post med lenke til signeringsprosessen for depositumskontoen. Depositumskontoen blir opprettet og tilgjengelig i leietakers og utleiers nettbank få minutter etter at leietaker har signert med BankID. Kontoen vil stå i minus inntil leietaker har overført det avtalte depositumsbeløpet til kontoen.

Regler for depositumskonto

Depositumsbeløpet kan ikke overstige seks måneders husleie. Leietaker eier kontoen og får rentene, mens utleier kan se kontoen i sin nettbank. Kontoen er sperret slik at verken leietaker eller utleier kan ta ut pengene uten samtykke fra den andre. Leietaker må være over 18 år.

Avslutning av depositumskonto

Når leieforholdet opphører, frigir utleier depositumskontoen og den blir omgjort til en ordinær brukskonto for leietaker. Dette kan gjøres av utleier i nettbanken (skal bare deler av beløpet frigis, kontakt banken). Leietaker får da melding om at kontoen er frigitt, og kan bruke kontoen som en vanlig brukskonto.

Gi oss tilbakemelding