Gå til sideinnhold
Hjem / Spare / Månedspar
0W2A2211-2

Månedspar

Kontoen du trenger for å oppfylle drømmene dine

  • Månedspar opprettes direkte i nettbank din eller i kontakt med din kunderådgiver.
  • Det må alltid være knyttet en spareavtale minimum 100 kroner maks 5 000 kroner pr. mnd
  • Totalt 60 000 kroner pr. år til denne kontoen.
  • Årets innskudd kan disponeres før 31.12 (v/kontakt banken)
  • Ønsker en å ta ut tidligere års innskudd, må hele kontoen avsluttes og evt. ny avtale opprettes.
  • Det er ingen gebyr ved uttak eller avslutning av konto.
ProduktPris
MånedssparSparebeløp min. 100 kroner inntil 5 000 kroner per mnd. Totalt inntil 60 000 kroner i året. Rentesatsen gjelder fra første krone. En konto per kunde. Årets innskudd og fjorårets renter kan disponeres fritt.4,35 %
(4,50 % f.o.m. 08.03)

Gi oss tilbakemelding