Gå til sideinnhold
Design uten navn

Påbudt med ansvarsforsikring på el-sparkesykler

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med en ansvarsforsikring på el-sparkesykler. Dette betyr at hvis du har el-sparkesykkel må du forsikre den. Endringen gjelder også for bedrifter som har el-sparkesykler de ansatte kan bruke.

El-sparkesyklene har blitt veldig populære de siste årene. Du kan leie kjøretøyet i de fleste storbyer, men mange har også kjøpt en privat. Bruken har gitt en klar økning i skader og ulykker. Derfor satte myndighetene i juni føringer på blant annet promillegrense, påbud med hjelm for barn opptil 15 år, og en nedre aldersgrense på 12 år. Tidligere har det også blitt innført forbud mot mer enn en fører på el-sparkesykkelen.

Den store endringen fra myndighetene nå, er at el-sparkesykler blir definert som en liten elektrisk motorvogn og blir forsikringspliktige. Dette betyr at du må ha en ansvarsforsikring. Hvis du ikke er forsikret og det skjer et uhell hvor du er skyld i en skade på andre eller på ting, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg, fordi du må betale selv. Foreldre tar det økonomiske ansvaret dersom det er et barn som kjører uforsikret og gjør skade. Forsikringen kan også være til stor økonomisk hjelp hvis fører selv blir skadet. 

Bestill ansvarsforsikring her

Design uten navn

Regler for el-sparkesykler

  • Maks konstruktiv hastighet på 20 km/t
  • Aldergrense på 12 år
  • Påbudt med hjelm for barn under 15 år
  • Maks en fører på el-sparkesykkelen
  • Promillegrense på 0,2
  • Lav fart og varsomhet på fortau
  • Ansvarsforsikring pålagt eiere av el-sparkesykler 01.01.23
  • Ansvarsforsikring pålagt utleieselskap 01.09.22

Gi oss tilbakemelding