Gå til sideinnhold
2

Søk om støtte fra gavefondet vårt

Hvert år deler vi ut gaver til lag og foreninger som skaper aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet vårt. Nå kan du søke om støtte til ditt tiltak.

Vi eies av våre kunder og gir tilbake til lokalmiljøet. Årlige tilskudd og gaver til lokale lag og foreninger har vært med på å gi kommunen vår et rikt og variert kulturliv.

Pengene går i stor grad til lag og foreninger med hovedvekt på idrett, kultur og organisasjonsliv, men vi gir også til andre samfunnsnyttige tiltak.

Søknadsperioden er i januar og utdelingen skjer i mars.

2

Gi oss tilbakemelding