Gå til sideinnhold
IMG_9525

Nytt bind av Lillesands historie

I boken trekkes linjene gjennom 70 år av nåværende Lillesand kommunes historie, fra 1850 til 1920 – en svært spennende periode.

Onsdag 21. juni hadde vi pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av boken Lillesands historie 1850-1920, skrevet av Berit Eide Johnsen.

Omslag 1850-1920 Monica Bull Ryder

Boken innledes med en vandring gjennom ladestedet Lillesand samt omlandskommunene Vestre Moland og Høvåg på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Deretter er skipsfarten tema. Oppgangen, som startet i 1820-årene og varte fram til ca. 1890, la grunnlaget for befolkningsvekst og velstand.

IMG_9543

Den følgende krisen førte til utvandring, særlig til USA, men også til at ny virksomhet ble startet opp.

Så er utviklingen av kommunikasjonene samt riks- og lokalpolitikk tema, før oppmerksomheten rettes mot omsorg, helse og sykdomsbekjempelse.

Kampen mot alkoholen – «Lillesands drikketrafik» – tas så opp, før fokus rettes mot «Associationsaanden» – dannelsen av foreninger og andre typer sammenslutninger – samt utviklingen av skolen. Til sammen utgjør kapitlene en rik og mangefasettert analyse av lokalsamfunnet i en begivenhetsrik periode.

Om forfatteren

Berit Eide Johnsen er professor emerita i historie ved Universitetet i Agder.

Hun har vært forfatter og medforfatter av bøker om skipsfart, migrasjon, turisme og regionalhistorie. De siste årene har hun vært engasjert av Lillesands Sparebank for å skrive Lillesands historie fra 1800 til i dag.

1055-3 Berit Eide Johnsen 004 korr

Kapitler i Lillesands historie 1850-1920

 • En vandring gjennom småbyen Lillesand og landkommunene Vestre Moland og Høvåg
 • «Den særdeles betydelige Skibsfart» – de maritime næringene i vekst og krise
 • Amerikafeberen – utvandringen til Amerika
 • Andre næringer – handel og tjenesteyting, kultur og underholdning, håndverk og industri, jordbruk, skogbruk og fiske
 • Kommunikasjonsrevolusjonen
 • Rikspolitikken – stemmerett, stortingsvalg og lokalt engasjement i rikspolitiske saker
 • Lokalvalg, kommunepolitikk og offentlige oppgaver
 • Omsorg, helse og sykdomsbekjempelse
 • «Lillesands Drikketrafik» – kampen om salg og utskjenkning av alkohol
 • «Associationsaanden» – foreninger, organisasjoner og sammenslutninger
 • Flere skoler, bedre skolegang
 • Oppsummering: Vekst og tilbakegang 1850-1920

Boken er til salgs i bokhandler og flere steder i Lillesand og Høvåg, og selvsagt i Lillesands Sparebank.

Historieprosjektet er et samarbeid mellom Lillesands Sparebank og Lillesand kommune.

Det omfatter også gårds- og slektshistorie for Høvåg og Vestre Moland, med forfatter Terje Sødal og finansiert av Lillesand kommune.

Noen filmklipp fra gamle dager📽

Gi oss tilbakemelding