Gå til sideinnhold
Berit-Eide-Johnsen-C-220414-910x500

Lillesands historie – fra 1800 og fram til i dag

Lillesands Sparebank finansierer tre bind av Lillesands historie. De dekker to århundrer, fra 1800 og fram til i dag.

Forfatter er professor i historie ved Universitetet i AgderBerit Eide Johnsen. Hun er født og oppvokst i Lillesand, og har særlig arbeidet med sjøfartshistorie, migrasjon og turismens historie.

Ett bind er allerede kommet ut, Lillesands historie 1800-1850. Boken starter med en rundtur i ladestedet Lillesand og gjennom sognene Vestre Moland og Høvåg, med oversikt over innbyggerne og deres yrker. Deretter er årene 1800-1814 tema, først med fokus på hvordan befolkningen klarte seg i ly av nøytralitet fram til 1807, og deretter i krig 1807-1814. Så settes søkelyset på sogneprest og eidsvollsmann Hans Jacob Grøgaard i mirakelåret 1814, før næringslivet generelt og skipsfarten spesielt er tema. Dette leder fram til kapitlet om fellesoppgaver og lokalt selvstyre. Boken avsluttes med kapitler om skole, en tidlig utvandring til Amerika og Marcus Thranes arbeiderbevegelse, som hadde stor tilslutning i Lillesand.

Dette bindet av Lillesands historie er til salgs i Lillesands Sparebank.

Det neste bindet, om perioden 1850-1920, er under arbeid, og vil etter planen utkomme i slutten av 2022 eller i 2023. Her er den voldsomme veksten i skipsfarten og skipsbyggingen et hovedtema. Men veksten ble fulgt av en dramatisk nedgang på slutten av 1800-tallet. Arbeidsplassene forsvant, noe som tappet Lillesand og nabokommunene Vestre Moland og Høvåg for store deler av befolkningen. Mange emigrerte til Amerika. I dette bindet vil også andre temaer, som politikk, sosiale forhold, skole og foreningsliv få stor oppmerksomhet.

Siste bind av Lillesands historie vil omhandle årene fra 1920 til i dag. Blant temaene her er de vanskelige mellomkrigsårene og dessuten andre verdenskrig. Etter krigen startet en markant økonomisk vekst i Norge. Veksten fikk også Lillesand, Vestre Moland og Høvåg (som ble slått sammen til én kommune fra 1. januar 1962) nyte godt av. Befolkningen økte igjen, og de materielle vilkårene ble bedre. Viktige vekstfremmende hendelser var åpningen av Stamveien mellom Lillesand og Kristiansand i 1960 og etableringen av bedriften Norton i 1965. Blant andre temaer som vil få oppmerksomhet i dette bindet, er sommerturismen.

Gi oss tilbakemelding