Gå til sideinnhold

Kundeutbyttet er utbetalt – vi deler overskuddet med deg

LSB Diverse (22 of 47)

Som kunde i Lillesands Sparebank er du med på å gjøre hjertet av Sørlandet til et bedre sted å bo og leve.

Kundeutbytte er en av våre måter å takke deg for tilliten.

Du kan få kundeutbytte for både lån og innskudd.

Opptil 2 millioner i innskudd og 2 millioner i lån, om dere er flere som deler lån er det opptil 4 millioner.

Stillingsutlysning regnskap SOME (1)

Kundeutbyttet er basert på hvor mye du har i lån og sparepenger og hvor lenge du har vært kunde det gjeldende året.

Kundeutbytte kan utbetales til både personer og bedrifter.

Det er generalforsamlingen som hvert år tar stilling til om banken skal utbetale kundeutbytte, og hvorvidt det blir betalt ut avhenger av det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. 

Minste beløp for utbetaling er 100 kroner i 2023 og utbytte beregnes ikke av fond eller aksjer.

Dersom det er medlåntaker på et lån, økes den øvre grensen for beregning fra 2 til 4 millioner kroner. Kundeutbyttet betales ut til hovedlåntakeren, som selv må overføre dersom utbyttet skal deles.

Om du ikke har vært kunde hele året, får du kundeutbytte for de månedene du har vært kunde. Vi beregner daglig snittsaldo (på dine lån og/eller innskudd) gjennom året. Jo lenger du har hatt saldo hos oss, jo større grunnlag har du for å kunne få utbetaling.

Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye.

Vi eies av våre kunder, og det å kunne gi tilbake direkte til kundene er noe vi er stolte av!

Gi oss tilbakemelding