Gå til sideinnhold
Anne-Grethe-273x320

Kundeutbytte

Generalforsamlingen i Lillesands Sparebank vedtok den 17 mars 2022 at banken kan utbetale kundeutbytte. 

Kundeutbytte kan deles ut til privatpersoner og bedrifter. Det er basert på hvor mye kunden har i lån og innskudd og hvor lenge de har vært kunde i det gjeldende året.

Det er generalforsamlingen i LSB som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale kundeutbytte. Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.

Utbytte er skattepliktig både for privatpersoner og bedrifter

I mars 2023 har vi en intensjon om at generalforsamlingen behandler om det skal bli utbetalt kundeutbytte for 2022. Men dette avhenger av at funksjonaliteten er på plass samt at det er forsvarlig ut ifra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken.

Gi oss tilbakemelding