Gå til sideinnhold
Design uten navn

Konflikten i Ukraina

På grunn av den pågående konflikten i Ukraina er det store svingninger i valutamarkedene og sikkerhet knyttet til betalinger til og fra Russland, Ukraina og Hviterussland.

Design uten navn (3)

Risiko for at betalinger kan bli avvist eller frosset
Lillesands Sparebank kan ikke under den pågående situasjonen garantere at betalinger, uavhengig av valuta, når mottakerne i disse landene.

Det er innført, både fra USA, Storbritannia og EU, en betydelig mengde sanksjoner mot personer, selskaper og banker, og ytterligere tiltak er ventet. Det er risiko for at utgående og inngående betalinger kan bli avvist eller frosset.

Du har selv ansvaret for å følge sanksjonsregelverket
Lillesands Sparebank forholder oss løpende til det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket og transaksjonene som er underlagt sanksjonene vil ikke kunne gjennomføres.

Du som kunde må derfor selv vurdere i hvilken grad det er kritisk å foreta betalinger nå.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at du har et selvstendig ansvar for å vurdere om betalinger og forsendelser av varer er i tråd med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket. Dette gjelder uavhengig av om du benytter valutatransaksjon eller bruker en annen betalingsformidler.

Du finner mer informasjon om dette på Utenriksdepartementet sine nettsider.

Gi oss tilbakemelding