Gå til sideinnhold

Dødsfall og etterlatte

Det er tøft å stå igjen som nær pårørende. I tillegg er det mange praktiske oppgaver som må ordnes.
Vi har laget en oversikt over hva som skjer med avdødes bankforhold.

Hvem varsler banken om dødsfall?

Banken mottar opplysninger fra Folkeregisteret om dødsfallet, men pårørende kan også selv ta kontakt med oss eller komme innom.

Hva skjer da med bankforholdet?

For å sikre at ingen utnytter et eventuelt dødsfall til egen vinning er det strenge regler for hvem og hvordan en etterlatt kan benytte seg av midler i et dødsbo. Som bank hjelper vi deg med å betale regninger og begravelse.

 • Avdødes kontoer sperres for uttak, også for personer som har hatt disposisjonsrett. Kontoene er åpne for innbetalinger.
 • Alle kort knyttet til avdødes kontoer sperres.
 • Avtalegiro, eFaktura, brevgiro og andre avtaler om faste trekk stoppes.
 • Faste trekk til boliglån i banken vil gå som normalt.
 • Dersom avdøde hadde fondsandeler, VPS-konto, eller en ASK-konto, må skifteattest og fullmakt registreres hos oss før plasseringer kan selges eller overføres.
 • Dersom avdøde har bankboks må den avvikles, eller føres over til arving når dokumentasjon fra tingretten er klar.

Hvilke dokumenter må sendes inn til banken?

For å gi deg oversikt og tilgang til avdødes midler trenger vi å få tilsendt noen dokumenter:

 • Kopi av skifteattest/uskifteattest. Denne får du fra Tingretten når du har sendt inn erklæring om skifte-/uskifteattest.
 • Kopi av eventuelle fullmakter fra arvinger. Fullmakten er kun gyldig dersom fullmaktsgiver står oppført som arving på Skifteattesten. Det er kun de som gir fullmakt (fullmaktsgiver) som skal signere fullmakten.
  Fullmaktsskjema finner du her.
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, nasjonalt ID-kort, bankkort m/bilde eller førerkort) fra alle arvinger og eventuelt bobestyrer/fullmektig.

Hvor skal det sendes inn?

Du kan sende det per post til:
Lillesands Sparebank, Postboks 24, 4791
Eller til vår e-post: [email protected]

Hvordan betales avdødes regninger?

Regninger knyttet til begravelsen, husleie, strøm, telefon, skadeforsikring og restskatt kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger. Regningene må stå i avdødes navn eller vise til avdøde. Etter at skifteattest foreligger er det bobestyrer som er ansvarlig for å utføre betalingene.

Flere spørsmål og svar

Kan jeg få innsyn til avdødes formue og gjeld før jeg tar standpunkt til om jeg vil være med på privat skifte eller ikke?

Pårørende kan imidlertid be tingretten om å få formues- og gjeldsfullmakt eller skifteattest. Med slik dokumentasjon kan pårørende bestille kontoutskrifter fra banken for inntil tre måneder før dødsdato for å få innsyn i avdødes betalingsavtaler.

Når kan oppgjøret forventes å være ferdig?

Et dødsbo må ofte innom flere ulike områder i banken. Behandlingstiden avhenger derfor av hva slags kundeforhold avdøde har hatt. For at oppgjøret skal gå så raskt som mulig, bør du derfor sende inn all informasjon som kommer frem i sjekklisten over.

Hva er en Fullmakt etter arveloven § 95 eller Attest etter skifteloven § 80?

Dersom boets midler antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater tingretten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær.

Oppgitte midler i attesten må være i samsvar med midler avdøde etterlater seg.

Hva skjer med bankforholdet om ingen overtar dødsboet?

Dødsbo som ingen tar over, vil bli avsluttet av tingretten som intet foretatt eller intet til skifte. Det vil si at boet ikke har noen juridiske eiere.

Er en pliktig til å overta dødsboet?

Det er ingen plikt til å overta boet etter avdøde.

Kilde: Hva må arvinger gjøre etter et dødsfall? | Norges domstoler

Dersom du trenger å snakke med en av våre rådgivere, tar vi gjerne en prat med deg.

Kom innom oss i våre åpningstider eller ta kontakt.

Gi oss tilbakemelding