Gå til sideinnhold

Prisliste Utlån

Utlånsbetingelser

Lillesands Sparebank og Verd Boligkreditts priser på lån over 20 år. Prisene fastsettes på grunnlag av blant annet låneprodukt, det totale engasjement med banken, sikkerhet og samlede langsiktige boliglån i banken og i bankens boligkredittselskap, Verd Boligkreditt AS. For lån til andre formål og fastrentelån, ta kontakt med våre saksbehandlere.

Opplyste rentesatser gjelder fra 10.10.2022

Lån for unge og førstehjem

Lån for unge og førstehjemLånebeløpNominell rente per måned fraEffektiv rente per måned fra
Førstehjemslån inntil 85 % av forsvarlig verdigrunnlag*:2,99%3,10%
Ungdomslån inntil 85 % av forsvarlig verdigrunnlag**:Over 4 mill3,39%3,63%
Under 4 mill3,54%3,67%
*) Gjelder for kunder i alderen 18 – 33 år og ved førstegangsetablering. Vilkårene forutsetter sparing i BSU.

**) Gjelder for kunder i alderen 18 – 33 år. Vilkårene forutsetter sparing i BSU.

Boliglån

BoliglånLånebeløpNominell rente per måned fraEffektiv rente per måned fra
Grønt boliglån*  inntil 85 % av forsvarlig verdigrunnlag3,24%3,36%
Total boliglån*  inntil 85 % av forsvarlig verdigrunnlagOver 4 mill3,24%3,33%
Over 2 mill3,54%3,67%
Under 2 mill3,84%4,00%
Boliglån inntil 85 % av forsvarlig verdigrunnlag:Over 2 mill4,65%4,82%
Under 2 mill5,05%5,26%
*) Betingelser for å kategoriseres under Total kunde konseptet forutsetter aktivt kundeforhold til banken, herunder e-konto (bruke banken elektronisk; nettbank, VISA m.m.), Mastercard og spareavtale. Ta kontakt med kunderådgiver for ytterligere informasjon.

Fleksilån

FleksilånLånebeløpNominell rente per måned fraEffektiv rente per måned fra
Grønt fleksilån* inntil 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:3,24%3,49%
Total fleksilån* inntil 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:Over 2 mill3,74%4,00%
Under 2 mill4,05%4,39%
Fleksilån inntil 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:Over 2 mill4,25%4,53%
Under 2 mill5,00%5,38%
Effektive renter per måned er beregnet ved 100 % utnyttelse. 

* Betingelser for å kategoriseres under Total kunde konseptet forutsetter aktivt kundeforhold til banken, herunder e-konto (bruke banken elektronisk; nettbank, VISA m.m.), Mastercard og spareavtale. Ta kontakt med kunderådgiver for ytterligere informasjon.
Omkostninger vedrørende lån/kreditt/garantiBeløp
Etablering under kr. 50.000750,-
Etablering over 50.000,-2000,-
Etablering 1 stk. sikkerhet1000,-
Etablering 2. stk. sikkerhet1500,-
Etablering 3. stk. sikkerhet2250,-
Opplåning på beroende sikkerhet500,-
Etablering andre kreditter/byggelån1500,- til 3000,-
Deldiskontering nedbetalingslån500,-
Garanti – etablering (under kr. 50.000)750,-
Garanti – etablering (over kr. 50.000)1250,-
Endre/slette samskylder/kausjonist500,-
Endringsgebyr lån300,-
Pantefrafall, endring av sikkerhet500,-
Verdivurdering av eiendom via Eiendomsverdi
Terminomkostninger uten melding60,-
Terminomkostninger med melding70,-
Tilsendt giro100,-
Purregebyr 1. gangspurring og 2. gangspurring65,-