Gå til sideinnhold

Vi hjelper deg med livsforsikring

Sikre dine nærmeste økonomisk hvis det verste skulle skje.

Livsforsikring gir de etterlatte viktig økonomisk trygghet.

masma80046

Dekker alle dødsårsaker

Vår livsforsikring er enkel og god. Det er godt å vite den dagen det trengs.

Mest fornøyde kunder

År etter år viser undersøkelser at vi har svært fornøyde kunder

Gjelder over hele verden

Vår forsikring dekker deg uansett hvor i verden du bor.

Spørsmål og svar

Hvorfor bør jeg kjøpe livsforsikring?

Livsforsikring, også kalt dødsfallsforsikring, skal sikre dine etterlatte om du skulle falle fra. Mange kjøper en slik livsforsikring for å sikre økonomisk trygghet og sikkerhet. Forsikringen vil hjelpe de etterlatte til å beholde huset, gi mulighet til å betale ut arvinger, gi økonomisk frihet for barna og til å håndtere løpende utgifter.

Det er tungt nok å miste noen vi er glad i. Det blir ekstra tøft å måtte forholde seg til økonomiske utfordringer på toppen.

Vi råder våre kunder til å ta kontakt med en rådgiver hos oss. De kan hjelpe deg å se hvilke økonomiske konsekvenser det får dersom en av dere skulle falle fra. 

Kilde: Frende forsikring

Hva er viktig å tenke på når jeg skal velge forsikringssum for livsforsikring?

Relevante stikkord er inntekt, formue, gjeld, barn, særkullsbarn, ektefelle, samboer, særeie og alder. Det å vite at dine nærmeste har råd til å beholde huset, andre eiendeler de ønsker å ha og at de har råd til å skifte (arv), er elementer som bør vurderes i en slik samtale. 

Kilde: Frende forsikring

Hvem kan kjøpe livsforsikring?

Personer mellom 18 og 70 år kan kjøpe livsforsikring.

Kilde: Frende forsikring

Jeg har livsforsikring gjennom jobben – trenger jeg da noe mer?

Du er heldig som har en livsforsikring gjennom jobben. Sjekk først at denne dekker mer enn ulykke, og at den også dekker deg på fritiden. Sjekk deretter forsikringssummen du er dekket for, slik at du vet hva som blir utbetalt. Sjekk også hvem utbetalingen går til hvis du skulle falle fra.

Hør gjerne med en rådgiver om du bør være forsikret for mer. I så fall kan du kjøpe forsikring i tillegg til den du har gjennom jobben

Kontakt en av våre rådgivere. Karin og Niklas hjelper deg!

15

Snakk med oss!

Vi er de som synes forsikring burde være like lett som det er trygt.

Gi oss tilbakemelding