Gå til sideinnhold

Handel med kryptovaluta

Det er knyttet stor risiko til handel med kryptovaluta, og myndighetene advarer mot investering i dette. Selv om handel med kryptovaluta (virtuell valuta) i utgangspunktet er lovlig.

God jul

Om du investerer i kryptovaluta er det viktig at du setter deg inn i hvilken risiko dette utgjør og våre regler for handel med kryptovaluta.

Handel med kryptovaluta utgjør en høy hvitvaskingsrisiko. Du vil derfor oppleve at vi etterspør grundig dokumentasjon og informasjon om dine investeringer.

Oppdater informasjon i nett- og mobilbank

Slik gjør du det:

  • Logg deg inn i nettbanken
  • Velg «Meny»
  • Velg «Innstillinger»
  • Velg «Din bruk av banken»
  • Fyll ut svar på spørsmålet om kryptovaluta

Regler for kryptohandel

Utover lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering finnes det så langt ikke regelverk som er tilpasset handel med kryptovaluta. Det foreligger heller ingen retningslinjer fra myndighetene, annet enn informasjon om at kryptovaluta utgjør høy hvitvaskingsrisiko.

Våre regler er derfor satt for å sikre at vi ivaretar den høye risikoen handel med kryptovaluta utgjør, og at vi overholder hvitvaskingslovens bestemmelser.

  • Du må kunne fremlegge oversiktlig og komplett dokumentasjon for alle dine transaksjoner, på alle brukte handelsplattformer i perioden fra kjøpsdato til gevinsten settes inn på konto hos oss.
  • Dersom du gjør investeringen via en konto i en annen bank må du kunne dokumentere hvordan pengene som er brukt til handelen er opptjent (midlenes opprinnelse).
  • Vi vil kun vurdere dokumentasjon fra en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet. Innbetalinger fra utenlandske kryptobørser/vekslere blir ikke akseptert. Dette gjelder blant annet Coinbase, Binance, Kraken og eToro.
  • Du må dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til skattemyndighetene. På Skatteetatens side får du informasjon om hvordan du skal fastsette verdien, rapportere og dokumentere gevinst, tap, utbytte og formue.
  • Dokumentasjonen skal godkjennes av Lillesands Sparebank. Vi gjør oppmerksom på at det må påregnes noe behandlingstid. Ved manglende overholdelse av disse reglene kan du risikere at midlene dine fryses inntil den etterspurte dokumentasjonen er mottatt og godkjent. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å returnere midlene.

Godkjente kryptobørser

Listen over kryptobørser som er rapporteringspliktige til norsk regulatorisk myndighet er å finne på Finanstilsynets nettside.
Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta» og trykk «lag rapport».

Vær bevisst på risiko

Selv om handel med kryptovaluta er lovlig, ønsker vi som bank at våre kunder skal være bevisst den risikoen slike investeringer medfører. Både Finanstilsynet og europeiske finansmyndigheter har påpekt at risikoen for tap er høy fordi de fleste kryptovalutaer er utsatt for ekstreme prissvingninger og det er stor risiko for å bli utsatt for investeringsbedrageri. Vi råder derfor våre kunder til ikke å investere mer enn man har råd til å tape.

Digitale tyveri og bedrageri har økt de siste årene (Økokrims Trusselvurdering 2022). Dette gjelder også investeringsbedrageri ved kjøp av kryptovaluta. De kriminelle benytter mange metoder for å gjennomføre bedrageriet. Et kjent eksempel er opprettelse av falske handelsplattformer på nett, gjerne i kombinasjon med en aggressiv markedsføring i sosiale medier.  Det er heller ikke uvanlig at fornærmede mottar fiktive kvitteringer og dokumentasjon på investering og gevinst, som brukes for å manipulere fornærmede til å gjøre ytterligere investeringer.

Vær oppmerksom på at det ikke finnes et lovfestet forbrukervern for kjøpere av kryptovaluta. Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med hvordan man oppbevarer kryptovalutaen og de private nøklene, og konsekvensene dersom vekslingstjenesten hackes eller går konkurs.

22

Vi hjelper deg gjerne!

Dersom du har spørsmål, tar vi gjerne en prat med deg!

    

Gi oss tilbakemelding