Gå til sideinnhold
MILJØPRISEN 2022 (1)

Søk om miljøprisen 2022

Har du eller kjenner du noen som har et godt miljøprosjekt?

Lillesands Sparebank sin miljøpris utdeles årlig til et tiltak eller prosjekt som arbeider med miljøtiltak i lokalsamfunnet.

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkår og utvikle seg bærekraftig. Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø. Både banken og lokalsamfunnet står ovenfor betydelig omstilling for å nå målene om at Norge skal legge til rette for 55 % utslippskutt frem mot 2030 og bli et lavutslippsland innen 2050. Samtidig kan fysiske klimaendringer ha betydelige negative konsekvenser. For å imøtekomme dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense samtidig som vi håndterer de negative konsekvensene klimaendringene medfører.

Banken er Miljøfyrtårn-sertifisert, som er et anerkjent miljøledelsessystem rettet mot privat og offentlig sektor. Innenfor rammene av sertifiseringen ønsker banken særlig å prioritere FNs klimamål 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon) og 13 (Stoppe klimaendringene)

Søknadskriterier:

  • Prosjekt, tiltak, lag, foreninger eller organisasjoner kan søke om midler
  • Aktiviteten skal foregå innenfor vår region
  • Midlene skal ikke gå til drift
  • Det er viktig at formålet er i tråd med bankens visjon og verdier 

Søknadsfrist er 31 oktober 2022.

Gi oss tilbakemelding